Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: XXVI Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w OCK w Ostrołęce
Występy oceniało jury w składzie: Jacek Urbaniak (muzyk, kierownik zespołu "Ars Nova"), Jerzy Burdzy (autor podręczników muzycznych, kierownik artystyczny zespołu "Wistula"), Apolonia Nowak (znana śpiewaczka ludowa), Alina Chalińska (instruktor tańca w OCK).


Celem konkursu było kultywowanie tradycji kurpiowskich grania i śpiewania, integracja artystystów ludowych, zainteresowanie dzieci i młodzieży muzycznym dziedzictwem Kurpiów, promocja artystów kurpiowskich.


W konkursie wzięli udział artyści z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.  • Kategoria soliści dorośli - I miejsce Paweł Majewski z Kadzidła


  • Kategoria soliści dzieci (18 wykonawców) - II miejsce Katarzyna Zaniewska "Kurpianka"


  • Kategoria soliści młodzież (12 wykonawców) - II miejsce Mateusz Olender "Kurpianka"


  • Kategoria grupy śpiewacze młodzieź (9 grup) - I miejsce Dziewczęca Grupa Śpiewacza "Kurpianka" w składzie: Alicja Burzyńska, Małgorzata Dawid, Justyna Sobiech, Arletta Baranowska, Magdalena Cichocka


  • Kategoria grupy śpiewacze dorośli (12 grup) - Wyróżnienie dla Grupy Śpiewaczej Kobiet "Kurpianka" w składzie: Teresa Perzan, Czesława Mamajek, Danuta Suchecka, Janina Dąbkowska


Serdecznie dziękujemy!


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2008