Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Śladami Kurpiów w Centrum Kultury Kurpiowskiej
24 lutego miłośnicy kultury kurpiowskiej spotkali się w Centrum Kultury Kurpiowskiej, by wziąć udział w corocznym spotkaniu "Śladami Kurpiów". Spotkanie uświetnili:


 • Poseł Andrzej Kania z Małżonką
 • Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki
 • Wiesław Opęchowski - Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
 • Marian Krupiński - Radny Województwa Mazowieckiego
 • Maria Samsel - Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej
 • Mirosław Grzyb - Prezes Związku Kurpiów
 • Jacek Płoski - Przewodniczący Rady Gminy
 • Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy z Małżonką
 • Radni Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, artyści i twórcy ludowi, poeci, etnografowie, wielbiciele Kurpiowszczyzny.

Podczas spotkania wspominano Księdza Proboszcza Mieczysława Mieszkę, który patronuje Centrum Kultury Kurpiowskiej. Rok 2009 został ogłoszony rokiem Tego właśnie duszpasterza. Członkowie Zespołu Cepelia-Kurpianka przedstawili widowisko nawiązujące do tradycji Majowego na Kurpiach.


Twórcy i artyści kurpiowscy zostali uhonorowani nagrodami okolicznościowymi. Czesława Kaczyńska odebrała pamiątkowy medal "Pro Masovia", przyznany przez Marszałka Adama Struzika.


Nagrody Starosty Stanisława Kubła otrzymali:


 • Wiesława Bogdańska
 • Andrzej Staśkiewicz
 • Ryszard Maniurski
 • Kazimierz Gadomski
 • Magdalena Zera


Nagrody Wójta Gminy wraz z pamiątkowymi grawertonami otrzymali:


 • Stefania Dawid
 • Stanisława Suchecka
 • Stanisława Niedźwiedzka
 • Zofia Gadomska
 • Janina Jaksina
 • Krystyna Świder
 • Zdzisław Bziukiewicz
 • Genowefa Staśkiewicz

Upominek w rocznicę nadania dawnemu Ośrodkowi Kultury imienia Księdza Mieczysława Mieszki otrzymała wieloletnia dyrektor tej instytucji Marianna Gadomska.


Nie zabrakło tańców, rozmów o kulturze, jej przyszłości, planach związanych z utworzeniem Centrum Kultury Kurpiowskiej i Galerii Kurpiowskiej.


Spotkanie zorganizowało Centrum Kultury Kurpiowskiej. Dziękujemy Dyrektorowi, Urszuli Łaszczych, Zespolakom, Kapeli Pawła Łaszczycha, wszystkim pracownikom Centrum, za doskonałą organizację.>> Zdjęcia


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2009