Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Jazgarce - 27.05.2010 r.
Dnia 27 maja 2010 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia św. Stanisława Kostki Szkole Podstawowej w Jazgarce. W uroczystości uczestniczyło wielu gości: Jerzy Kostka z małżonką jako gość honorowy, Arkadiusz Czartoryski - Poseł na Sejm RP, Andrzej Kania - Poseł na Sejm RP, Mazowiecki Kurator Oświaty - Karol Semik, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie - Teresa Michalak, Marian Krupiński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Proboszcz Parafii Kadzidło - Marian Niemyjski, Wójt Gminy Kadzidło - Dariusz Łukaszewski, Radni Gminy Kadzidło z Przewodniczącym Rady Gminy Kadzidło Jackiem Płoskim na czele, sołtysi Gminy Kadzidło i wielu innych gości. Podczas Mszy Św. celebrowanej przez Biskupa Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego, Wójt Gminy Kadzidło przekazał sztandar na ręce dyrektora szkoły Marzeny Pokora. Sztandar został poświęcony przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa, a następnie przejęty przez poczet sztandarowy, złożony z przedstawiciela Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Uczniów. Tej wspaniałej uroczystości towarzyszyło także odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Dziekana Dekanatu Kadzidło, Proboszcza Parafii Kadzidło Mariana Niemyjskiego, jak również piękna część artystyczna i przemówienia gości. Życie św. Stanisława Kostki było zwyczajne i proste jak życie każdego młodego człowieka, przepełnione wielką wiarą w Boga przekazaną przez rodzinę. Te właśnie cechy zadecydowały o wyborze tej postaci na Patrona szkoły. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele są przekonani, że wybór jest słuszny, a osobowość św. Stanisława Kostki będzie wsparciem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej w przekraczaniu krętych dróg życia codziennego i wskaże właściwy kierunek dalszej pracy.


"A TEN ZWYCIĘZCA, KTO DA DRUGIEMU NAJWIĘCEJ ŚWIATŁA"


A. Asnyk


Sponsorzy uroczystości nadania imienia św. Stanisława Kostki Szkole Podstawowej w Jazgarce:


 1. Gmina Kadzidło
 2. Rada Gminy Kadzidło
 3. Sołtysi Gminy Kadzidło
 4. Jacek Płoski - Przewodniczący Rady Gminy
 5. Dariusz Łukaszewski - wójt Gminy Kadzidło
 6. Ks. Dziekan Marian Niemyjski - Proboszcz Parafii Kadzidło
 7. Jarosław Nowak - Prezes PRDM "OSTRADA" Sp. z o.o. w Ostrołęce
 8. Andrzej Deptuła - Usługi, Kowalstwo, Ślusarstwo, Spawalnictwo, Odlewnictwo w Kadzidle
 9. Adam Staśkiewicz - Firma Usługowo - Handlowa "AS" w Kadzidle
 10. Tomasz Nalewajk - Firma BRT s.c. w Kadzidle
 11. Janusz Zera - "Elmix" Firma Handlowo - Usługowa w Ostrołęce
 12. Edward Kłos - Rzeczoznawca UNIQA TU S.A.
 13. Barbara Struniawska - Prezes Banku Spółdzielczego w Kadzidle
 14. Janina i Tadeusz Dobkowski - Zakłady Mięsne "Dobkowscy"
 15. Przemysław Brzozowy - AUTO KLINIKA "BRZOZOWY" w Kadzidle
 16. Tomasz Tomczak - Zabezpieczenia i Automatyka "DETEKTOR" w Ostrołęce
 17. Barbara Jaskólska - Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa "EMAGOS" w Ostrołęce
 18. Krzysztof Deptuła - Usługi Budowlane w Różanie
 19. Marianna i Stanisław Deptuła - Stacja Paliw "DEPTUŁA"
 20. M. Trzcińska i M. Kacpura - Firma "EMbud" w Ostrołęce
 21. Paweł Jaksina - Sklep "ROLNIK" w Kadzidle
 22. Mirosław Sęk - "Sęk-Pol" w Kadzidle


>> Zdjęcia


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2010