Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Umowa na remont generalny świetlic wiejskich w Chudku, Kuczyńskich oraz Golance podpisana!!!


Umowa na rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich w Chudku, Kuczyńskich i Golance, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez wicemarszałków Stefana Kotlewskiego oraz Ludwika Rakowskiego a Gminą Kadzidło reprezentowaną przez wójta Dariusza Łukaszewskiego, została podpisana. Całkowity koszt realizacji projektu: 2 369 240,00 zł. Wartość dofinansowania: 1 799 911,62 zł.


Inwestycja zakłada również wyposażenie tych miejsc w sprzęt komputerowy, multimedialny i sportowy. Świetlice i domy kultury zostaną objęte jednolitym, skorelowanym programem upowszechnienia kultury i prezentowania kurpiowskiego dorobku. Pozwoli to wprowadzić nową ofertę kulturalną, skierowaną do turystów, a także miejscowej ludności. Termin realizacji zadania przewidziano do końca listopada 2010 r.................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2010