Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Pasowanie na Gimnazjalistę

18 października 2013 r. w ZPO im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie odbyła się doroczna uroczystość Pasowania na Gimnazjalistę, w której wzięli udział uczniowie klasy I wraz z wychowawcą. To ważne dla pierwszoklasistów wydarzenie uświetniła obecność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego, Pani Elżbiety Cekały - Dyrektor szkoły, Pani Hanny Politowskiej - Wicedyrektor, Rodziców, uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli.


Zebrani mogli obejrzeć próbkę umiejętności pierwszoklasistów, którzy przygotowali krótką, chwilami humorystyczną część artystyczną. Po czym wprowadzono sztandar szkoły, a po odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Zobowiązali się:
- Godnie wypełniać obowiązki gimnazjalisty.
- Pomagać starszym, pokrzywdzonym i potrzebującym.
- Być prawym i prawdomównym.
- Dbać o honor szkoły.
- Wykazywać się pracowitością i wytrwałością, aby nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Pasowania na uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II dokonali Wójt Gminy Kadzidło i Dyrektor szkoły. Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek.


Przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona gimnazjalistów zostało uświetnione tak zwanymi "otrzęsinami" przygotowanymi przez uczniów klasy II A i II B. Przed "pierwszakami" postawiono kilka zadań, które w większości wykonane zostały wzorowo. W efekcie każdy z uczniów otrzymał pieczęć uprawniającą do posługiwania się mianem GIMNAZJALISTY.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pod linkiem http://zpodylewo.pl/galeria/galeria-2013-2014/pasowanie-gimnazjalistow/


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013