Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Instytut Pamięci Narodowej w Kadzidle - 23.10.2013 r.

Trwa owocna współpraca pomiędzy Gminą Kadzidło a warszawskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Środa była dniem dwóch ciekawych spotkań. Najpierw w kadzidlańskim gimnazjum z młodzieżą spotkał się Marcin Łaszczyński, który poprowadził zajęcia warsztatowe z cyklu "Rogate dusze". Ten ważny projekt edukacji składa się z pięciu spotkań. Każde z nich ukazuje istotne fragmenty polskiej historii widziane oczami nastolatków wchodzących ledwie w emocjonalną i polityczną świadomość. Tematyka gimnazjalnych spotkań obejmuje czasy zaborów, międzywojnia, okupacji oraz komunizmu.


Wieczorem miłośnicy historii spotkali się w bibliotece. Dr Bartłomiej Noszczak poświecił swój wykład genezie, historii i ocenie "Ucznia Polskiego", konspiracyjnego pisma wydawanego w latach 1979 - 1989. Pismo założone zostało przez uczniów warszawskich szkół średnich z Mokotowa (Wojciech Dutkiewicz, Piotr Kapuściński, Zbigniew Karaczun) i z Żoliborza (Wojciech Ciszewski, Tomasz Mickiewicz, Piotr Rogóyski). Od chwili swojego powstania "Uczeń Polski" był związany ideowo i organizacyjnie z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Mottem pisma była dewiza: "Milsza mi niebezpieczna wolność niż bezpieczna niewola" (Rafał Leszczyński, XVI w.). W winiecie pisma znajdowała się otwarta książka przedstawiająca orła w koronie i kotwicę - symbol Polski Walczącej. Pismo poruszało tematykę życia szkolnego (np. "Kodeks Ucznia", niezależne harcerstwo, wybory do samorządu szkolnego), publikowało artykuły odkłamujące historię Polski oraz korygujące podręczniki szkolne, komentowało bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. W latach 1979-1981 "Uczeń Polski" był pismem o nakładzie i zasięgu dorównującym czołowym pismom niezależnym wydawanym wówczas poza zasięgiem cenzury (źród. Wikipedia). Dr Bartłomiej Noszczak zaprezentował książkę swego autorstwa poświęconą "Uczniowi Polskiemu", ze znawstwem przedstawił szersze tło epoki, metody pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa zwalczającej wydawnictwa drugiego obiegu.


Spotkania z historykami IPN-u odbywają się w ramach przedsięwzięcia "Porozmawiajmy o historii". Na zaproszenie wójta Dariusza Łukaszewskiego przyjeżdżają do Kadzidła najciekawsi historycy młodego i średniego pokolenia. Środowe spotkania przygotowały Halina Prusaczyk - dyrektor Publicznego Gimnazjum oraz Wiesława Sobiech - dyrektor gminnej biblioteki. Dziękujemy naszym Gościom, w szczególności dr. Tomaszowi Łabuszewskiemu - naczelnikowi pionu edukacyjnego warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej za niezwykle potrzebne lekcje historii.


>> Zdjęcia

................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013