Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej

8 listopada 2013 r. w naszym gimnazjum oficjalnie zainaugurowaliśmy działalność Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyli: Mirosław Widlicki - przedstawiciel Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Franciszek Chrostowski, Jan Radwański i Jacek Karczewski z ostrołęckiego Okręgu ŚZŻAK. Swoją obecnością zaszczycili nas również: kadzidlański kombatant - Tadeusz Sobiech, Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło, Tadeusz Bieńkowski - wiceprzewodniczący Rady Gminy Kadzidło oraz Katarzyna Nowak - przedstawicielka prezydium Rady Rodziców.


Uroczystość rozpoczęła akademia z okazji Święta Niepodległości, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu grupy recytatorów i chóru szkolnego pod kierunkiem pań Doroty Wołosz i Ewy Piotrowskiej.


Kolejny punkt to inauguracja Klubu Historycznego - członkowie szkolnego Zarządu Klubu otrzymali legitymacje i pamiątkowe plakietki, natomiast pozostali członkowie specjalne identyfikatory oraz materiały edukacyjne dotyczące działalności Szarych Szeregów. Na ręce prezesa przekazany został również Statut Klubu oraz logo, do którego uzyskaliśmy prawo posługiwania. Formalnie Klub Historyczny zaczął działalność już nieco wcześniej pielęgnując pamięć historyczną, podejmując wiele działań w szkole i środowisku.


Ważnym punktem inauguracji Klubu Historycznego Armii Krajowej w Publicznym Gimnazjum w Kadzidle było włączenie w szeregi AK p. Haliny Prusaczyk, p. Dariusza Łukaszewskiego i p. Michała Bogdańskiego. Zostali oni przyjęci do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Okręgu Ostrołęckim (bez praw kombatanckich) oraz otrzymali stosowne legitymacje członkowskie.


Klub Historyczny pięknie dopełnia całokształt działań Gimnazjum.


Wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie KLUBU serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy panu Piotrowi Kurkowi - Prezesowi Zarządu Głównego ŚZŻAK, panu Mirosławowi Widlickiemu - przedstawicielowi Zarządu Głównego ŚZŻAK, panu Dariuszowi Łukaszewskiemu - Wójtowi Gminy Kadzidło.


Rodzina zmarłego niedawno p. Stanisława Kosińskiego - jednego z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej w naszej miejscowości, za pośrednictwem p. Dariusza Łukaszewskiego - wójta gminy Kadzidło - przekazała naszemu gimnazjum i funkcjonującemu w nim, od niedawna, Klubowi Historycznemu im. AK osobiste pamiątki po swoim ojcu, w tym biało-czerwoną opaskę żołnierza AK. Zostaną one wkrótce umieszczone w specjalnej gablocie w szkole.Halina Prusaczyk


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013