Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Szkolenie ratowników OSP

W dniach od 21 października do
12 listopada 2013 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (I i II stopień) prowadzone przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce. Uczestnikami szkolenia byli ochotnicy z gmin Kadzidło, Olszewo-Borki, Rzekuń. Program szkolenia obejmował łącznie 111 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia teoretyczne miały na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z BHP, sprzętem ratowniczym, ochrony dróg oddechowych, podręcznym sprzętem gaśniczym, zadaniami strażaków w zastępie, ewakuacją oraz łącznością i alarmowaniem. W zajęciach praktycznych duży nacisk położono na umiejętności praktyczne, ćwiczenia ze sprzętem oraz wyrobienie odpowiednich nawyków i umiejętności pracy ze sprzętem, taktyce działań ratowniczych, działaniach przy użyciu sprzętu ochrony dróg oddechowych.


Całe szkolenie zakończył egzamin w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi przeprowadzony przez kadrę oficerską KM PSP w Ostrołęce na czele z Zastępcą Komendanta mł. bryg. dr. inż. Grzegorzem Pragaczem. Po teście teoretycznym trwającym ok. 30 minut, odbył się egzamin praktyczny. Egzaminowani musieli się wykazać znajomością sprzętu na samochodach oraz pokazać umiejętności praktyczne w ćwiczeniu.


Z gminy Kadzidło w szkoleniu uczestniczyli i zaliczyli pozytywnie egzamin strażacy z OSP Kadzidło:
1) Mateusz Filochowski
2) Mateusz Faderewski
3) Łukasz Krajza
4) Mateusz Kaniecki.


Dziękuję KM PSP w Ostrołęce za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia, Strażakom OSP za poświęcenie swojego wolnego czasu na uczestnictwo w szkoleniu, aby móc służyć pomocą potrzebującym.


Komendant Gminny OSP


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013