Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Nauczycielki z ZPO w Dylewie uczestniczyły w polsko-niemieckiej
    giełdzie partnerskiej

Nauczycielki ZPO w Dylewie p. Sylwia Chojnowska i p. Anna Kubeł uczestniczyły w polsko-niemieckiej giełdzie partnerskiej, która odbyła się w dniach 7.11.2013 - 10.11.2013 w Ogólnoeuropejskim Centrum Kształcenia we Vlotho (Niemcy). Seminarium przygotowane zostało przez dra Zbigniewa Wilkiewicza (GESW Vlotho) oraz p. Monikę Mrówczyńską (PNWM). Program seminarium obejmował elementy międzykulturowego uczenia się, przykładowe tematy wymiany, oferty GESW i PNWM oraz prezentację zaproszonych szkół. W ramach promocji szkoły z naszego regionu, panie zaprezentowały plakat oraz informatory, foldery i prace własnoręcznie wykonane przez uczennice gimnazjum. Ponadto zachęcały zebranych nauczycieli do odwiedzenia naszego pięknego regionu i skorzystania z kurpiowskiej gościnności. Mamy nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości odwiedzą nas uczniowie i uczennice ze szkoły niemieckiej, a uczniowie ZPO w Dylewie będę mieli możliwość dokonania rewizyty.


Słowa podziękowania za wsparcie inicjatywy należą się p. Dyrektor Elżbiecie Cekale oraz radzie Rodziców ZPO w Dylewie, ponieważ to dzięki ich uprzejmości obie panie miały możliwość uczestniczenia w seminarium.Anna Kubeł


................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013