Powrót do strony głównej
Transmisje sesji Rady Gminy KadzidłoSzanowni Państwo,

transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło na żywo można oglądać klikając na poniższy link:


::: https://www.posiedzenia.pl/kadzidlo


Transmisje na żywo można również oglądać na naszym kanale w serwisie YouTube:

::: https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCKP-RPxFBYXywuxpMKwGRGg
Najbliższa sesja:

::: III sesja Rady Gminy Kadzidło odbędzie się 20 grudnia 2018 r. (czwartek), o godzinie: 8.30.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Kadzidło.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028;
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2018 rok;
  • uchylenia uchwały Nr XLVIII/355/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis;
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis;
  • zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  • udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie;
  • zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2023;
  • wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu;
  • wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu;
  • sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
  • przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło;
  • uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kadzidło na rok 2019;
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028;
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad sesji.Sesje archiwalne:

::: II sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 grudnia 2018 r.

::: I sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2018 r.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2018