Powrót do strony głównej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło

Wszyscy obserwujemy wzrost zanieczyszczenia powietrza w okresie ogrzewania budynków mieszkalnych. Jest on spowodowany w szczególności spalaniem paliw stałych w tradycyjnych piecach lub kotłach c.o. Wpływa to niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Celem przeciwdziałania temu zjawisku została przyjęta na Mazowszu tak zwana "Uchwała antysmogowa", która nakłada na mieszkańców szereg ograniczeń i nowych obowiązków. Gmina Kadzidło, kontynuując działania podjęte w roku ubiegłym mające na względzie poprawę jakości powietrza przyjęła "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło" oraz przygotowała nowy program dotacyjny z budżetu gminy wspierający wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 3 tys. zł dla budynku lub lokalu.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2019 r. można składać od poniedziałku 6 maja 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według priorytetów określonych w § 7, ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji, a następnie w kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w roku budżetowym. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.kadzidlo.pl oraz w Urzędzie Gminy Kadzidło.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.


Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


---------------------------

 Więcej
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019