Powrót do strony głównej
Inwestycje wodno-kanalizacyjne planowane do wykonania na terenie Gminy Kadzidło
---------------------------


Informacja wójta Gminy Kadzidło o inwestycjach wodno-kanalizacyjnych planowanych do wykonania na terenie Gminy Kadzidło.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowości Kadzidło, kol. Podgatka
- 1 684 154,77 zł

- Realizacja w latach 2020-2021
- Środki własne - 757 293 zł
- Środki PROW - 926 862 zł

2. Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło - 50 000,00 zł
- poszukiwanie ujęć wody w płn. części gminy - msc. Jazgarka (badania elektrooporowe, odwierty)

3. Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - 60 000,00 zł
opracowanie dokumentacji projektowych wodociągu:
- w Dylewie - ul. Pogodna i Dworska,
- w Dylewie - kol. Zaparowa
- przy ul. Lokalnej w Kadzidle
- w ul. Partyzantów w Kadzidle

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - 480 000,00 zł
- rozbudowa kanalizacji w Kadzidle w ul. Partyzantów
- rozbudowa kanalizacji tłocznej w Kadzidle w ul. Parkowej

5. Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło - 50 000,00 zł
- rozpoczęcie prac projektowych i opracowanie map dla wodociągu w miejscowości Siarcza Łąka

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylewo - 100 000,00 zł
- opracowanie projektu kanalizacji tłocznej do ul. Sachalin w Dylewie


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020