Powrót do strony głównej
Będą światłowody w Gminie Kadzidło!


   (tekst: UG Kadzidło)

---------------------------


Szanowni mieszkańcy Gminy Kadzidło, miło nam poinformować, że na terenie Gminy Kadzidło już wkrótce pojawią się światłowody, które pozwolą mieszkańcom korzystać z wysokiej jakości usług.

Firma Fibee wygrała przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w obrębie ostrołęckim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.


Obecnie Firma Fibee działa w ramach tzw. trzeciego konkursu, który objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Poska Cyfrowa "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółki FIBEE wygrały konkursy na inwestycje w 21 obszarach, na terenie siedmiu województw w Polsce.


Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych.

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego indywidualnie dostawcy.


Bardzo prosimy mieszkańców, do których trafią przedstawiciele Firmy Fibee o życzliwość oraz podpisanie umów, które nie powodują dla właścicieli posesji żadnych skutków finansowych. O lokalizacji linii światłowodowej decydowali projektanci Firmy Fibee. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości z budowanej linii światłowodowej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020