Powrót do strony głównejUsuwamy azbest!
Informujemy, że Gmina Kadzidło zakończyła w 2021 r. realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło". Ogółem w ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i unieszkodliwiono ponad 276 ton zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych). Wyroby te zostały odebrane nieodpłatnie od właścicieli 94 nieruchomości przez firmę Greenland Technology Sp. z o.o. Sp. k., posiadającą wymagane w tym zakresie zezwolenia i przetransportowane na składowisko odpadów przyjmujące tego typu odpady.

Koszt realizacji zadania wyniósł 100 236,89 zł. Gmina Kadzidło przeznaczyła na ten cel środki w wysokości
70 236,89 zł. Ponadto uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000,00 zł.

Gmina Kadzidło usuwa azbest od roku 2014. Zebraliśmy już blisko 2 000 000 kilogramów azbestu. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 500 000 zł. Cieszymy się, że dzięki tym działaniom potrafimy wspólnie zadbać o jakość środowiska naturalnego.Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kadzidło w latach 2014-2021


Rok realizacji

Liczba punktów odbioru

Ilość (tony)

Koszt (PLN)

2014

90

244,35

73 891,44

2015

129

340,92

92 047,05

2016

76

185,19

45 999,95

2018

119

338,122

86 910,88

2019

86

242,745

68 162,79

2020

114

295,913

92 679,75

2021

94

276,226

100 236,89

Razem

708

1923,466

559 928,75                 


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021