Powrót do strony głównej
Konsultacje społeczne w sprawie proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Kadzidło


---------------------------


Działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn zm.) oraz Uchwały nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kadzidło w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kadzidło w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Kadzidło polegających na wyłączeniu z granic Gminy Kadzidło części obszaru Gminy Kadzidło, w obrębie geodezyjnym wsi Wach, a mianowicie: części działek ewidencyjnych nr 3093/1, 3093/2 3096, 3099, 252/1345.

(UWAGA! Poniżej znajdują się linki, do pobrania Uchwały Rady Gminy Kadzidło, Zarządzenia Wójta Gminy Kadzidło oraz ankiety konsultacyjnej)

>> Uchwała Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Kadzidło i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

>> Zarządzenie nr 208/2021 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kadzidło dotyczących zmiany granic administracyjnych Gminy Kadzidło

>> Ankieta konsultacyjna

Wypełnione ankiety można składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Kadzidle.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021