Powrót do strony głównej
Program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków---------------------------


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło,


Celem poprawy stanu środowiska Gmina Kadzidło kontynuuje realizowany w latach poprzednich program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych gminy. Maksymalna kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2021 r. może wynieść
do 2 tys. zł.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2021 r. można składać od czwartku 1 kwietnia 2021 r. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa apelujemy o przekazywanie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu, mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl Wnioski można także przesłać listownie. Z osobistej formy składania wniosków w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kadzidło prosimy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości złożenia wniosku w sposób opisany powyżej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem
tel. (29) 767-30-55 lub mailowo na adres inwestycje@kadzidlo.pl

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność oraz kompletność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku i załączników są zamieszczone poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Wniosek o udzielenie dotacji

 Zgoda właściciela na budowę oczyszczalni

 Oświadczenie

 Uchwała Rady Gminy Kadzidło

 Klauzula informacyjna
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2021