Powrót do strony głównejXII Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kadzidle
W dniu 22.10.2021 roku w budynku remizy OSP Kadzidło odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kadzidle. Zjazd taki odbywa się co 5 lat.

W zjeździe Oddziału Gminnego biorą udział przedstawiciele każdej jednostki OSP z gminy Kadzidło delegowani przez walne zebranie poszczególnych jednostek z głosem wyborczym oraz przedstawiciele OSP delegowani do zarządu OG ZOSP RP w Kadzidle.


Na zjeździe gminnym swoją obecnością zaszczycili nas goście, m.in:
- Starosta Ostrołęcki - Stanisław Kubeł
- ks. Ryszard Kłosiński - Kapelan Strażaków
- st. bryg. Jarosław Wilga - Komendant Miejski PSP w Ostrołęce,
- dh Janusz Głowacki - Prezes ZOP ZOSP RP w Ostrołęce
- Barbara Bączek - Przewodnicząca Rady Gminy w Kadzidle
- Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło


Zjazd otworzył prezes ZOG ZOSP RP w Kadzidle dh Michał Kaczyński, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków.

W następnej kolejności druh prezes przywitał zaproszonych gości i przedstawił sprawozdanie z działalności ZOG ZOSP RP w Kadzidle za okres kadencji 2011-2015. Po sprawozdaniu prezesa sprawozdanie z działalności operacyjnej oraz finansowe przedstawił Komendant Gminny OSP dh Zdzisław Parzych, a po nim sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Tadeusz Bieńkowski, który po przedstawieniu sprawozdania postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, który przyjęty został jednogłośnie. Kolejnym punktem zjazdu była dyskusja nad sprawozdaniami.

Zjazd zatwierdził nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kadzidle, które ukonstytuowały się w następujący sposób.


Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kadzidle:
1. Prezes - Michał Kaczyński
2. Wiceprezes - Zdzisław Pokora
3. Wiceprezes - Stanisław Kur
4. Sekretarz - Karolina Kurzac
5. Skarbnik - Bolesław Olender
6. Komendant Gminny Związku - Zdzisław Parzych
7. Członek Prezydium - Gąska Paweł
8. Członek Prezydium - Dawid Marcin
9. Członek zarządu Kapelan - ks. Ryszard Kłosiński
10. Członek zarządu - Łukaszewski Dariusz
11. Członek zarządu - Barbara Bączek
12. Członek zarządu - Butler Dariusz
13. Członek zarządu - Gadomski Stanisław
14. Członek zarządu - Romanowski Jarosław
15. Członek zarządu - Staśkiewicz Henryk
16. Członek zarządu - Suchecki Tomasz


Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kadzidle:
1. Przewodniczący - Bieńkowski Tadeusz
2. Wiceprzewodniczący - Krajza Marcin
3. Sekretarz - Łaszczych Waldemar


Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego w Ostrołęce zostali wybrani:
1. Olender Bolesław Czesław
2. Gąska Paweł
3. Parzych Zdzisław


Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce zostali wybrani:
1. Kaczyński Michał
2. Parzych Zdzisław
3. Pokora Zdzisław


Po ukonstytuowaniu się zarządu ponownie wybrany Prezes ZOG podziękował za zaufanie i wybór na prezesa zarządu oraz podziękował ustępującemu zarządowi za pięcioletnią pracę.

Głos zabrali zaproszeni goście, którzy w wielu ciepłych słowach podkreślili ogrom pracy i poświęcenia w codziennej pracy strażaków z gminy Kadzidło życząc jednocześnie wytrwania i powodzenia w dalszej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

                 


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021