Powrót do strony głównej




XV rocznica nadania imienia szkole w Chudku
i wręczenia sztandaru w 107 rocznicę urodzin
ks. Jana Twardowskiego


   





---------------------------


"Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje..." - hasło to stanowiło motto podniosłej uroczystości, która odbyła się 1 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chudku w XV rocznicę nadania imienia oraz wręczenia szkole sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół z gminy Kadzidło i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły powitał zaproszonych gości. Szkołę zaszczycili swoją obecnością: Pan Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło, Pan Stanisław Kubeł - Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Pan Michał Giers - Dyrektor Delegatury w Ostrołęce, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Mirosław Augustyniak - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Ostrołęce, ks. dr Sławomir Bartnicki - Proboszcz Parafii Obierwia, Pani Barbara Bączek - Przewodnicząca Rady Gminy Kadzidło, Pan Roman Florek - Radny Gminy Kadzidło, Pan Robert Chorowicz - Prezes ZNP, Pani Elżbieta Sadłowska - Kierownik Biblioteki i domu Kultury w Chudku, Pan Sławomir Florek - Sołtys wsi Chudek, Pani Anna Głowacka - Przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektorzy szkół wraz z pocztami sztandarowymi: Pani Halina Prusaczyk - dyrektor szkoły w Kadzidle, Pani Teresa Wielechowska - dyrektor szkoły w Wachu, Pani Hanna Politowska - dyrektor szkoły w Dylewie, Pani Marzena Pokora - dyrektor szkoły w Jazgarce, byli sołtysi wsi Chudek, byli przewodniczący Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele.

Po powitaniu szanownych gości Dyrektor Szkoły poprosił Ks. Proboszcza o poświęcenie kapliczki, która znajduje się na terenie szkoły. Kiedy delegacja udała się, żeby dokonać aktu poświęcenia, zgromadzeni na hali sportowej obejrzeli prezentację multimedialną "15 LAT Z PATRONEM". O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. dr Sławomir Bartnicki. Oprawę muzyczną Mszy św. i uroczystości uświetnił występ Pani Emilii Obrębskiej i chóru szkolnego. Po uroczystej liturgii głos zabrał Dyrektor Szkoły, który mówił o roli ks. Jana Twardowskiego w działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kadzidło - Pan Dariusz Łukaszewski. W swoim przemówieniu gratulował szkole wyboru patrona, życzył całej społeczności szkolnej postępowania zgodnie z wartościami wyrażanymi w twórczości księdza - poety. Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów - laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego "Zaufałem drodze wąskiej". Swoje interpretacje przedstawili: W. Grzyb - "Który stwarzasz jagody", A. Drewnowska - "Dwa osiołki", N. Berk - "Czekanie", Z. Daniłowicz - "Tak", W. Bilenko - "Tak", J. Ścibek - "O diabłach i aniołach", A. Lenda "Żal", A. Duszak - "Zdjęcie z krzyża", J. Kozicka - "Z pliszką siwą", J. Kozicki - "Spotkanie". Recytacje uświetnił występ Pani E. Obrębskiej w pieśni "Idź człowieku, idź rozpowiedz" oraz chór szkolny. Następnie prowadzący - Anna Duszak i Kornel Serowik - oddali ponownie głos Dyrektorowi Szkoły, który wręczył podziękowania dla Przewodniczących Rady Rodziców, którzy pełnili funkcję na przestrzeni ostatnich 30 lat. Przedostatnim punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. W swoich przemówieniach gratulowali trafnego wyboru Patrona Szkoły, uczniom wspaniałych recytacji, a Dyrektorowi Szkoły przepięknej uroczystości. Na zakończenie Dyrektor Szkoły złożył uczniom życzenia z okazji Ich Święta oraz podziękował za udział w uroczystości i zaangażowanie w jej zorganizowaniu nauczycielom, rodzicom i uczniom. Jubileusz był ważnym i podniosłym wydarzeniem, które na stałe zapisze się w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chudku.

Ostatnim punktem było spotkanie przy kawie, które zostało uświetnione muzyką kurpiowską w wykonaniu Pana Pawła Łaszczycha i Pana Jarosława Kraski.


---------------------------

 Zdjęcia




--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej





© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022