Powrót do strony głównej
Konkurs "Baśnie to nie tylko radość czytania" rozstrzygnięty


   

---------------------------


Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powrócił organizowany przez Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gminny konkurs dla klas 0-3 pod hasłem "Baśnie to nie tylko radość czytania".

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości na prawdy moralne i nauki wypływające z baśni oraz zachęcanie do przedstawiania różnymi technikami malarskimi własnych interpretacji baśni. Do organizatorów wpłynęły 43 prace z 5 szkół Gminy Kadzidło: SP w Jazgarce, SP w Glebie, SP w Chudku, SP w Wachu, SP w Kadzidle oraz SP w Dylewie.


Rozstrzygnięcie XVIII edycji nastąpiło 29.04.2022.

Prace oceniła komisja powołana przez organizatorów w składzie: Pani Urszula Łaszczych - pracownik Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle oraz Pani Krystyna Sutuła - plastyczka, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle. Komisja konkursowa podczas oceny brała pod uwagę pomysł, samodzielność wykonania pracy oraz estetykę. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie odbyło się 06.05.2022 r.


UCZNIOWIE NAGRODZENI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

KATEGORIA OKŁADKA

KLASA 0
I miejsce - Malwina Pliszka - SP Jazgarka
II miejsce - Hanna Niedźwiecka - SP Gleba
III miejsce - Jan Tabaka - SP Gleba, Fabian Prusaczyk - SP Jazgarka
Wyróżnienia: Błażej Marcinowski - SP Jazgarka, Karol Koziatek - SP Kadzidło

KLASA 1
I miejsce - Oliwier Ścibek - SP Dylewo
II miejsce - Nadia Bałdyga - SP Chudek
III miejsce - Alicja Kubeł - SP Kadzidło, Hanna Domurad - SP Kadzidło, Franciszek Boruch - SP Dylewo
Wyróżnienie: Izabela Duszak - SP Chudek

KLASA 2
I miejsce - Bartosz Mróz - SP Jazgarka
II miejsce - Lena Staśkiewicz - SP Chudek, Nikola Berk - SP Chudek
III miejsce - Mikołaj Rodak - SP Kadzidło, Amelia Szabłowska - SP Dylewo
Wyróżnienie: Alicja Korzeniecka - SP Kadzidło

KLASA 3
I miejsce - Adam Wyrębek - SP Dylewo
II miejsce - Patrycja Cicha - SP Kadzidło
III miejsce - Lidia Niedźwiedzka - SP Kadzidło, Lena Grec - SP Chudek
Wyróżnienia: Kornelia Laskowska - SP Kadzidło, Zuzanna Tabaka - SP Gleba, Dawid Gwiazda - SP Dylewo, Emilia Duszak - SP Dylewo


KATEGORIA KOMIKS
I miejsce - Emilia Mroczkowska - SP Dylewo
II miejsce - Lena Dawid - SP Dylewo
III miejsce - Gabriela Bachmura - SP Dylewo
Wyróżnienia: Patrycja Bielska - SP Dylewo, Alan Sobieski - SP Dylewo


Nagrody, wyróżnienia i upominki za udział wręczali: dyrektor szkoły Pani Hanna Politowska oraz zaproszeni goście: niezawodny wójt naszej gminy Pan Dariusz Łukaszewski i Pan Paweł Łaszczych - pracownik CKK w Kadzidle.


Sponsorami nagród konkursowych byli:
- Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie
- Szkolne koło SKO

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Kadzidło Dariuszowi Łukaszewskiemu za okazaną życzliwość.


Wszystkim utalentowanym uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Zdjęcia dostępne są na stronie szkoły.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022