Powrót do strony głównej
Dożynki Parafialno-Gminne.
Dożynkowy Turniej Wsi!


   

---------------------------


Tegoroczne Dożynki Parafialno-Gminne rozpoczęła tradycyjna, uroczysta Msza Święta celebrowana, w intencji rolników, przez księdza proboszcza Ryszarda Kłosińskiego.

Nie zabrakło procesji z darami, procesji z wieńcami, które przygotowały mieszkanki: Kadzidła, Chudka, Gleby, Piaseczni, Czarni, Brzozowej, Tatar, Golanki, Klimek, Krobi. Ksiądz proboszcz Ryszard Kłosiński dziękował rolnikom i podkreślił sakralny wymiar codziennej pracy. Wójt Dariusz Łukaszewski nawiązał w swoich podziękowaniach do symboliki chleba, tożsamego ze Stwórcą, także z istotą człowieczego losu. Pięknie prezentowały się wieńce dożynkowe niesione do Zagrody Kurpiowskiej. Przemarsz uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Kadzidła, kierowana przez kapelmistrza Stanisława Gawrycha.

W Zagrodzie Kurpiowskiej, starostowie dożynkowi, Katarzyna i Andrzej Pawłowscy, przekazali na ręce wójta dożynkowy bochen chleba, życząc włodarzowi, by ten dzielił chleb sprawiedliwie, by nigdy, nikomu go nie zabrakło.

Wójt przyjął ten niezwykły dar, przyrzekł pracować sumienie, i starannie dbać o wspólnotę gminną. Dożynki są znakomitą okazją do wręczenia wyróżnień. Kadzidlańskie instytucje: Publiczna Biblioteka im. Wojciecha Woźniaka oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki zostały wyróżnione odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznaną przez Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaki odebrali dyrektorzy Wiesława Sobiech i Grzegorz Parzych. Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia", przyznawanym przez marszałka Adama Struzika, przyznawanym za zasługi dla Województwa Mazowieckiego zostali nagrodzeni: Hanna Politowska - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie, Urszula Rydel - wieloletnia sekretarz w Urzędzie Gminy, Kazimierz Bielski - wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Kadzidle, Marian Pajka - wieloletni sołtys i radny dylewski. Nagrody pieniężne, ufundowane przez Gminę Kadzidło, za udział w konkursie przywracającym tradycję święcenia zwierząt otrzymali: Wiesław Bieluch, Adam Tabaka, Mirosław Kozłowski. Podczas tej części uroczystości dożynkowych dziękowali rolnikom: wójt Dariusz Łukaszewski, starosta Stanisław Kubeł, dyrektor Mariusz Popielarz, dyrektor Paweł Natkowski.

Po części oficjalnej udanie się bawiono, podczas emocjonującego Turnieju Wsi, koncertów, zabaw, konkursów.

Koncertowali w tym roku: Strażacka Orkiestra Dęta, Zespół Ludowy ze Skierniewic, Ola Samsel, Mieszko Piechowski, Zespół Ludowy z Wachu oraz Zenek Martyniuk. Dzieci korzystały z efektownych dmuchańców. W Turnieju Wsi zwyciężyła Gleba (nagroda 3500 zł), kolejne miejsca zajęli: Chudek (nagroda 2700 zł), Tatary (nagroda 2000 zł), Kadzidło (nagroda 2000 zł), Czarnia i Brzozowa (nagroda 2000 zł).


Podziękowania

Tegoroczne Dożynki przygotowali: wójt Dariusz Łukaszewski, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka. Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Starostwu Powiatowemu za wsparcie finansowe. Dziękujemy księdzu proboszczowi Ryszardowi Kłosińskiemu za piękną Mszę Świętą. Wójt Gminy Kadzidło dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, w szczególności mieszkańcom poszczególnych wsi, za zaangażowanie, dobrą zabawę, przepiękne wieńce, serdeczności i dobry humor. Do zobaczenia w roku przyszłym!


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022