Powrót do strony głównej
Dotacje na wymianę kotłów, montaż kolektorów słonecznych i termomodernizację budynków


   


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło

Corocznie obserwujemy wzrost zanieczyszczenia powietrza w okresie ogrzewania budynków. Jest on spowodowany w szczególności spalaniem paliw stałych w tradycyjnych piecach lub kotłach c.o. i wpływa niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Celem przeciwdziałania temu zjawisku został przyjęty na Mazowszu w 2020 r. Program Ochrony Powietrza. Razem z przyjętą wcześniej tzw. "Uchwałą antysmogową" nakładają na mieszkańców szereg ograniczeń i nowych obowiązków, m.in. konieczność likwidacji niespełniających obowiązujących przepisów pieców i kotłów na paliwo stałe. Gmina Kadzidło, kontynuując działania podjęte w poprzednich latach mające na względzie poprawę jakości powietrza zgodnie z przyjętym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło, przygotowała program dotacyjny z budżetu gminy wspierający wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków w 2022 r. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 5 tys. zł dla budynku lub lokalu.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2022 r. można składać od piątku 1 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło lub przesłać listownie na adres urzędu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 pod nr. tel. (29) 767-30-55 lub mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według priorytetów określonych w § 7, ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji, a następnie w kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w roku budżetowym. Regulamin udzielania dotacji w ramach powyższego programu oraz formularz wniosku wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Ponadto zamieszczamy informacje przekazane przez Urząd Marszałkowski dotyczące obowiązujących przepisów i możliwości uzyskania dotacji w powyższym zakresie.

Z poważaniem
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


---------------------------

 Kliknij tu i pobierz wszystkie załączniki
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022