Powrót do strony głównej
Dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza---------------------------


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło,

Informuję, że od dnia 23 sierpnia 2023 roku rusza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 marca 2021 r., Uchwałą Nr LXVII/561/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2023 roku.

Program dotacyjny z budżetu gminy wspiera wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania na terenie Gminy Kadzidło. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 5 tys. zł dla budynku lub lokalu.

Wnioski będzie można składać w terminie od: 23 sierpnia 2023 r. od godz. 8.00 rano do 15 września 2023 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

UWAGA!!!

1. Dotacja przyznawana jest tylko raz dla danego budynku lub lokalu.
2. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji planowanej inwestycji.
3. Wszystkie faktury lub rachunki będące podstawą rozliczenia dotacji wystawione na Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia umowy o dotację.


Regulamin udzielania dotacji w ramach powyższego programu oraz formularz wniosku wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Kadzidło: pok. 32, tel. (29) 761-80-16, wew. 34.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Wniosek o udzielenie dotacji

 Zgoda na przeprowadzenie modernizacji

 Oświadczenie

 Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2023 r.

 Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2021 r.

 Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2020 r.

 Uchwała Rady Gminy Kadzidło - regulamin dotacji na ochronę powietrza

 Klauzula informacyjna


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2023