Powrót do strony głównej
Wizyta na Litwie!


   

---------------------------


Starosta Vidmantas Blužas zaprosił do Szczodrobowa delegację Gminy Kadzidło.

Wizyta została wzorowo zorganizowana. Nie zabrakło biało-czerwonych flag przed urzędami, spotkań z samorządowcami starostw i rejonów, posłem Antanasem Ćepononisem.

Wizytę rozpoczęło wciągnięcie polskiej flagi na maszt. Został odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Program obejmował udział w obchodach rocznicowych koronacji Mendoga, jedynego litewskiego króla, zwiedzanie Bejsagoły (pałac Komarów), Pokrojów (synagoga, pałac von Roppów, siedziba samorządu rejonowego), Burbiszek (pałac Bażyńskich), Radziwiliszek (siedziba samorządu rejonowego, spotkanie z Savickasem, wybitnym litewskim sportowcem). Nie zabrakło tradycyjnej wizyty w Szetejniach oraz urokliwym Kownie.

Delegacja, której przewodniczył wójt Dariusz Łukaszewski spotkała się z merem rejonu radziwiliskiego Kazimierasem Račkauskisem, wicemer Pokrojów panią Simoną Lipskytė, starostami Bejsagoły i Szczodrobowa, Pokrojów.

Wójt Dariusz Łukaszewski został wyróżniony przyjęciem do grona obywateli starostwa Szczodrobowo oraz wpisem do Księgi Przyjaciół. Pod dębem sadzonym przez Prezydenta Adamkusa, na granitowych tablicach, władze samorządowe utrwalają nazwiska osób zasłużonych. W tej wzruszającej chwili wzięli udział mieszkańcy miasta, władze samorządowe, okoliczni Polacy, zaproszeni Goście, delegacja Gminy Kadzidło, którą współtworzyli: wójt Dariusz Łukaszewski z Małżonką, radni: Paweł Gadomski, Jan Kulasik, Stanisław Aptacy, kapelmistrz Stanisław Gawrych, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Wiolettą Kitą, Mirosław Grzyb - prezes Związku Kurpiów, dyrektor Józef Kojtek oraz pozostali członkowie delegacji.

Serdecznie dziękujemy staroście Vidmantasowi Blužasowi za zaproszenie, znakomite przyjęcie, biało-czerwone flagi, przyznane wyróżnienie, ważne rozmowy ze żmudzkimi Polakami. Dziękujemy również nieocenionej Irenie Duchowskiej za okazaną życzliwość. Pobyt na Litwie w całości sfinansowały władze Rejonu Radziwiliskiego. Niechaj współpraca polsko-litewska, także na poziomie samorządowym, trwa jak najdłużej.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023