Powrót do strony głównej
Program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków---------------------------


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło,

Celem poprawy stanu środowiska Gmina Kadzidło kontynuuje realizowany w latach poprzednich program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych gminy. Maksymalna kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2023 r. może wynieść do 2 tys. zł.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2023 r. można składać od 3 kwietnia 2023 roku od godziny 8.00 rano do 30 czerwca 2023 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem tel. (29) 761.80.16, wew. 34.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność oraz kompletność złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku i załączników są zamieszczone poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Wniosek o udzielenie dotacji

 Zgoda na budowę oczyszczalni

 Oświadczenie

 Uchwała Rady Gminy Kadzidło

 Klauzula informacyjna
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2023