Powrót do strony głównej
Ogólnopolska Konferencja
Translatorsko-Dialektologiczna w Kadzidle
31 marca - 1 kwietnia 2023 r.


   

---------------------------


Niezwykła konferencja w Kadzidle. Gościliśmy znakomitych badaczy z Uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Patronat nad niezwykle cennym wydarzeniem objął Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego. Gmina Kadzidło otrzymała również pomoc finansową, za którą i Marszałkowi, i wojewódzkiemu samorządowi bardzo dziękujemy.

Organizatorami piątkowo-sobotniego spotkania byli: Gmina Kadzidło, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka, Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle, Związek Kurpiów, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich. Patronat medialny sprawowali: Rozgłośnia Radiowa Radio OKO, portal moja-ostrołęka, portal e-ostrołęka.

Wielotygodniowymi przygotowaniami zajęli się wójt Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy i pracownicy Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz kadzidlańskiej Publicznej Biblioteki. Dziękujemy Krzysztofowi Braunowi za inspirację oraz zaproszenie części Gości. Dziękujemy Wiesławie Bogdańskiej, Apolonii Nowak, Ewie Zdunek, Marcinowi Drabikowi, Elżbiecie Prusaczyk, Halinie Cichoń, Elizie Cichoń, Zespołowi Folklorystycznemu Kurpianka, Kapeli Pawła Łaszczycha, grupie dialektowej z Zespołu Placówek Oświatowych za wzorową współpracę oraz uświetnienie konferencji.

Konferencję, której celem było ukazanie różnorodności świata, Europy, Polski i Mazowsza, poprzez prezentację pracy translatorów i dialektologów, znakomicie poprowadził prof. Tomasz Wicherkiewicz (Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami, UAM).


Kadzidlańskiemu spotkaniu towarzyszyły wystawy publikacji Małego Księcia w różnych językach i dialektach.

Wymieńmy: rumuński, węgierski, czeski, litewski, francuski, hiszpański, hebrajski, włoski, angielski, walońki, pikardyjski, saterfryzyjski, milise-chorwacki, prekmursko-słoweński, pruski, wielkopolski, warszawski - jidysz, kaszubski, łemkowski, śląski, wilamowicki, mazurski, podhalański, kurpiowski, publikacje po kurpiowsku (dialekt wedle profesora Jerzego Rubacha oraz zapis fonetyczny) oraz publikacje z serii Biblioteczka Kurpiowska wydane przez Urząd Gminy w Kadzidle.

Gości witali Wiesława Sobiech dyrektor Publicznej Biblioteki w Kadzidle i Grzegorz Parzych dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej. Wójt Dariusz Łukaszewski podzielił się refleksjami zatytułowanymi: "O Kurpiach zamieszkujących Słowo". Prezes Mirosław Grzyb przywołał legendę "Skąd się wziena kurpsiowska mowa". Do Kadzidła dotarli: Marszałek Adam Struzik, radny Mirosław Augustyniak, Mariusz Popielarz - dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Aneta Gutowska-Grucelska - sekretarz Miasta Ostrołęka, burmistrz Elżbieta Abramczyk, wójt Marek Piórkowski, Marcin Grabowski - dyrektor Delegatury Urzedu Wojewódzkiego, Katarzyna Grodzka - dyrektor promocji w Starostwie Powiatowym, Maria Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Bożena Załęska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, wiceprezes Iwona Choroszewska-Zyśk, Jakub Frydryk - radny miejski, Barbara Bączek, Stanisław Aptacy, Katarzyna Pawłowska - radni gminni, dyrektorzy szkół, Koła Gospodyń Wiejskich z Dylewa, Tatar, Gral, Golanki, Czarni, Brzozowej, Kadzidła, Krobi, Gleby, mieszkańcy Gminy Kadzidło, pasjonaci Kurpiowszczyzny.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z niezwykle ciekawymi językami: mazurskim, staropruskim, łemkowskim, kaszubskim, karaimskim, śląskim, wilamowskim, litewskim, kurpiowskim. Profesor Tomasz Wicherkiewicz wprowadził wszystkich w problematykę spotkania oraz dokonał podsumowania konferencji.


Byli wśród nas oraz wygłosili referaty:

- Braun Krzysztof - Mazowieckie Towarzystwo Naukowe: Po trzystu latach Kurpie wychodzą z lasu.
- Monika Rosa: Wartość dialektu mniejszości kulturowej na przykładzie Śląska, na tle ogólnego, politycznego, formalnego problemu języków regionalnych w Polsce.
- dr Maciej Mętrak - Instytut Slawistyki PAN: Kulturotwórcza rola przekładów w językach słowiańskich.
- dr Tymoteusz Król - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk: O języku wilamowskim.
- dr Piotr Szatkowski - Instytut Slawistyki PAN: O perspektywie języka pruskiego i mazurskiego.
- dr Maciej Bańdur - Instytut Slawistyki PAN: O języku kaszubskim.
- Mariola Abkowicz - Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich: O Karaimach.
- prof. Olena Duć-Fajfer - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński: O języku łemkowskim.
- dr Alina Kuzborska - Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Tłumaczyć rzeczywistość języka. O tłumaczeniu poezji i prozy z języka litewskiego na polski.
- dr hab. Gerardo Beltrán-Cejudo, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich/Centrum Humanistyki Środowiskowej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski: Zjawisko auto-przekładu z języków rdzennych na hiszpański w Meksyku.
- Mirosław Grzyb - Prezes Związku Kurpiów: O dialekcie kurpiowskim.
- Klaudia Nowak - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński: Łemkowskie translacje.
- Marszałek Adam Struzik: Samorząd Województwa Mazowieckiego mecenasem mazowieckiej kultury.

Nasi zacni Goście wzięli udział również w warsztatach tańców kurpiowskich, kulinarnych (cóż to były za fafernuchy!) wycinankarskich, tworzenia kwiatów bibułowych. Odwiedzili również Muzeum Kurpiowskie w Wachu, gdzie zostali ciepło przyjęci przez Laurę i Zdzisława Bziukiewiczów.

Dziękujemy

Wójt Dariusz Łukaszewski dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, Gościom, partnerom instytucjonalnym, życzliwym mediom, uczestnikom, dyrektorom Wiesławie Sobiech oraz Grzegorzowi Parzychowi, którzy wspólnie z pracownikami, dołożyli wszelkich starań, Zespołowi Placówek Oświatowych oraz Zespołowi Folklorystycznemu Kurpianka. W sposób szczególny dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego.


Mamy gorącą nadzieję, że zdołaliśmy pokazać świat piękny i różnorodny. Wierzymy, że piękne, mądre spotkania ułatwią poznanie, pozwolą podjąć dziedzictwo kulturowe, zaufać sobie nawzajem, uchronić małe języki i mikroskopijne kultury przed zniknięciem. Cieszymy się, że Goście wyjechali z Kadzidła zadowoleni, zafascynowani Kurpiami, naszą gościnnością, oryginalnością, cierpliwą pracą na rzecz kurpiowskiej kultury i tradycji.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023