Powrót do strony głównej
Wesele Kurpiowskie
Panel dyskusyjny - 17 czerwca 2023 r.


   

---------------------------


Panelem dyskusyjnym, w kadzidlańskiej bibliotece, rozpoczęło się tegoroczne Wesele Kurpiowskie.

O swoich pasjach opowiadali: prof. Olena Duć-Fajfer, prof. Andrzej Romanowski, prof. Hieronim Grala, dr Małgorzata Karczewska, dr Alina Kuzborska, Maria Samsel, Katarzyna Kubisiowska, Krzysztof Braun, Piotr Szymon Łoś.


Mogliśmy wysłuchać istotnych świadectw, opowieści o tożsamości, fascynacji Kurpiami, starannym budowaniu świata wartości, odzyskiwaniu pamięci przez wspólnoty lokalne.

Nasi znakomici Goście zdefiniowali ważne dla naszej historii pojęcia wojennej traumy, bólu utraty, szukania osobistej Ojczyzny. Spotkanie sobotnie poprowadził wójt Dariusz Łukaszewski, który podziękował rozmówcom za niezwykłą lekcję o sprawach fundamentalnych.


Podczas tego ciekawego wydarzenia uhonorowano również lokalnych społeczników, pracowników kultury, nauczycieli.

Pamiątkowe medale Pro Masovia, przyznane przez Marszałka Adama Struzika, wręczył radny Mirosław Augustyniak. Medale oraz piękne dyplomy otrzymali: Anna Mikulska (wieloletnia nauczycielka oraz wicedyrektor Zespołu Palcówek Oświatowych w Kadzidle), Elżbieta Sadłowska (ceniona bibliotekarka), Krystyna Sutuła (ceniona bibliotekarka i malarka), jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Glebie (wyróżnienie odebrali prezes Zdzisław Pokora i druh Jerzy Tabaka) oraz Wiesław Ogniewski.

Podczas panelu głos zabrali również minister Arkadiusz Czartoryski oraz radny Mirosław Augustyniak, którym dziękujemy za uświetnienie spotkania.


Sobotę zakończyła wzruszająca uroczystość.

Zaproszeni Goście, dzieci z grupy dialektowej Haliny Cichoń, Strzelcy Kurpiowscy, Orkiestra Strażacka, dyrektorzy szkół, Rada Sołecka z sołtysem kadzidlańskim, złożyli kwiaty przy Białym Krzyżu, poświęconym zmarłym Kurpiom.


Dziękujemy!

Wójt Gminy Dariusz Łukaszewski dziękuje wszystkim uczestnikom sobotnich uroczystości za piękne świadectwo miłości do naszej wspólnej, kurpiowskiej Ojczyzny. W sposób szczególny dziękujemy Pani Dyrektor Wiesławie Sobiech i Paniom bibliotekarkom, za wzorowe przygotowanie spotkania bibliotecznego.


W sobotę tętniła życiem również Zagroda Kurpiowska.

Tańczono pod maneżem, koncertowano na scenie. Widownia gorąco oklaskiwała roztańczony Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Wach, fantastyczne zespoły z Wilna oraz Bośni. Dzień zakończyła udana zabawa wiejska, podczas której przygrywali Monika i Marek Dzieżykowie.


(fot. Robert Kozera)


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023