Powrót do strony głównej
Wesele Kurpiowskie
Uroczysta Sesja Rady Gminy


   

---------------------------


Uroczysta Sesja Rady Gminy rozpoczęła weselną niedzielę.

Radni Gminy Kadzidło, w obecności naszych sołtysów, zaproszonych Gości, mieszkańców Kadzidła, podjęli jednogłośnie uchwały o Honorowym Obywatelstwie dla następujących, znakomitych osobowości:
- prof. Olena Duć-Fajfer
- prof. Hieronim Grala
- prof. Andrzej Romanowski
- dr Alina Kuzborska
- dr Małgorzata Karczewska
- Maria Samsel
- Piotr Szymon Łoś
- Krzysztof Braun
- Katarzyna Maria Kubisiowska


Sylwetki wyróżnionych oraz ich dorobek przedstawił wójt Dariusz Łukaszewski.

Nie zabrakło wzruszających podziękowań, kwiatów, pamiątkowych fotografii, rozmów oraz pięknej pieśni "Panie, modlitwy słów...", której melodię odegrał kapelmistrz Stanisław Gawrych. Tę pieśń wójt Łukaszewski zadedykował nowym Honorowym Obywatelom Gminy Kadzidło, którzy tak pięknie powiększyli rodzinę kurpiowską. Spotkaniu towarzyszyła niezwykła wystawa prac malarskich Radosława Jastrzębskiego, którą artysta uroczyście otworzył i opatrzył słowem odautorskim.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023