Powrót do strony głównej




Wesele Kurpiowskie 2023


   





---------------------------


Udało się wszystko.

Tego dnia byli z nami: marszałek Elżbieta Lanc, dyrektor Kacper Sakowicz, dyrektor Marcin Grabowski, dyrektor Mariusz Popielarz, prezydent Anna Gocłowska, starosta Stanisław Kubeł, starosta Antoni Karaś, wójt Henryk Toryfter, komendant Mirosław Olszewski, dyrektor Przemysław Cząstkiewicz, dyrektor Przemysław Zyśk, prezes Mirosław Grzyb, ks. dziekan Ryszard Kłosiński, radni różnych szczebli, zespoły: Wilenka z Wilna, Kud Halisje z Bośni, nasza Kurpianka, Kapela Pawła Łaszczycha, turyści, twórcy ludowi, wystawcy, miłośnicy Kurpiowszczyzny, mieszkańcy Gminy Kadzidło.


Tradycyjną, uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. Dziekan Ryszard Kłosiński, proboszcz Parafii Kadzidło.

W rolę pary młodych wcieli się Katarzyna Sadłowska i Adam Duszak. Zachwycił barwny, weselny korowód, poprowadzony przez Strzelców Kurpiowskich oraz Kapelę. W Zagrodzie powitał wszystkich wójt Dariusz Łukaszewski, który mówił o potrzebie pielęgnowania tradycji i kultury najmniejszych nawet wspólnot. Radio dla Ciebie, dzięki życzliwości redaktora Piotra Szymona Łosia prowadziło na żywo rozmowy z uczestnikami tegorocznego Wesela. Honorowym Obywatelom Gminy Kadzidło: prof. Olenie Duć-Fajfer, prof. Andrzejowi Romanowskiemu, prof. Hieronimowi Grali, dr Małgorzacie Karczewskiej, dr Alinie Kuzborskiej, Katarzynie Kubisiowskiej, Marii Samsel, Krzysztofowi Braunowi, Piotrowi Szymonowi Łosiowi, zostały wręczone Kurpiowskie Nepomuki. A później było już tylko koncertowo i obrzędowo. Aplauz wzbudziła perfekcyjna Kurpianka, oklaskiwano artystów z Bośni i Litwy, grupę teatralną z Łomży, publiczność świetnie bawiła Droga na Ostrołękę, która porwała wszystkich i do wspólnego śpiewania i do tańca.


Dziękujemy

Wójt Dariusz Łukaszewski dziękuje w sposób szczególny naszym mecenasom finansowym: Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PGE Dystrybucja, PKO BP, BS Kadzidło, Powiatowi Ostrołęckiemu, Zakładowi Torfowemu Karaska, Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi.


Tegoroczne Wesele Kurpiowskie zorganizowali: Wójt Gminy Kadzidło, Centrum Kultury, Publiczna Biblioteka w Kadzidle. Dziękujemy naszym sprawdzonym sojusznikom: Zespołowi Placówek Oświatowych w Kadzidle, Policji Państwowej, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jednostkom OSP z Kadzidła i Dylewa. Vivat Gmina Kadzidło!

(fot. Robert Kozera)


---------------------------

 Zdjęcia




--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej





© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023