Powrót do strony głównej
Dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło,

Informuję, że od dnia 22 marca 2024 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 marca 2021 r., Uchwałą Nr LXVII/561/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXXIII/622/2024 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 lutego 2024 roku. Program dotacyjny z budżetu gminy wspiera wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków na terenie Gminy Kadzidło. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 5 tys. zł dla budynku lub lokalu.

Wnioski będzie można składać w terminie od:
22 marca 2024 r. od godz. 8:00 rano do 31 maja 2024 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło
lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.


UWAGA !!! 1. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według priorytetów określonych w § 7, ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji (Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r.), a następnie w kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w roku budżetowym.
 2. Dotacja przyznawana jest tylko raz dla danego budynku lub lokalu.
 3. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji planowanej inwestycji.
 4. Wszystkie faktury lub rachunki będące podstawą rozliczenia dotacji wystawione na Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia umowy o dotację.

 5. Regulamin udzielania dotacji w ramach powyższego programu oraz formularz wniosku wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Kadzidło: pok. 32 tel. 29 7618016 wew. 34

  Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

  Z poważaniem

  Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło  ---------------------------

   Wniosek o udzielenie dotacji

   Zgoda na przeprowadzenie modernizacji

   Oświadczenie

   Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2024 r.

   Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2023 r.

   Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2021 r.

   Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2020 r.

   Uchwała Rady Gminy Kadzidło - regulamin dotacji na ochronę powietrza

   Klauzula informacyjna


  --------------------------------------------------

  ::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

  © Urząd Gminy Kadzidło 2024