Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Grudzień 2012Koncert kolęd i pastorałek


Koncert kolęd i pastorałek, który odbył się 21 grudnia w gimnazjum w Kadzidle był wyjątkowy. Dziewczęta z chóru pod kierunkiem Ewy Piotrowskiej przebrane za Mikołajki wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój śpiewając przepiękne kolędy w towarzystwie zespołu gitarowego w składzie: Kuba Kowalski, Sebastian Parzych, Rafał Grzyb, Bartek Sadłowski oraz Szymon Kisiel grający na keyboardzie. Wyjątkowe w tym koncercie było to, iż cała młodzież gimnazjalna oraz nauczyciele przyłączyli się do wspólnego śpiewania.


(fot. Archiwum PG w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 31.12.2012)

................................................................................................................


Wstąp do Policji


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej...  więcej

(Dodano: 27.12.2012)

................................................................................................................


Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu
w Kadzidle zakończona


Zakończyła się kolejna inwestycja unijna w Kadzidle. Mieszkańcy Kadzidła mogą się cieszyć z nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz nowej sieci wodociągowej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działania 4.1. "Gospodarka wodno-ściekowa". Realizacja robót budowlanych trwała w okresie od 9 czerwca 2010 r. do 30 listopada 2012 r. W ramach projektu wykonano przebudowę istniejącego systemu podciśnieniowo-grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na system tłoczno-grawitacyjny poprzez wykonanie 15 przepompowni i włączenie ich do systemu. Ponadto wykonano nową sieć kanalizacyjną o długości ok. 11,3 km wraz z przyłączami oraz 5 przepompowniami ścieków w Kadzidle po obu stronach drogi krajowej. Została także wykonana sieć wodociągowa o długości ok. 2,8 km oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Kadzidle o czym pisaliśmy już wcześniej (::: kliknij i zobacz infromację o zakończeniu rozbudowy oczyszczalni).

Wartość prac wyniosła 7 035 426 zł. Gmina Kadzidło pozyskała na tę inwestycję 5 769 049 zł.


  więcej

(Dodano: 24.12.2012)

................................................................................................................


Budżet Gminy Kadzidło na rok 2013 uchwalony jednogłośnie


20 grudnia odbyła się sesja budżetowa, podczas której radni Gminy Kadzidło jednogłośnie uchwalili budżet na przyszły rok. Przyjęcie tej uchwały poprzedziło głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała ta została przyjęta również jednogłośnie. Obydwa dokumenty uzyskały wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji gminnych. Gminne dochody zostały ustalone na 33 387 818, 17 zł. Wydatki wyniosą 30 545 990, 60 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 841 827, 75 zł...


Podczas sesji wójt Dariusz Łukaszewski, przewodniczący Jacek Płoski, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni Goście podzielili się opłatkiem, złożyli życzenia oraz gratulacje dzielnicowemu Krzysztofowi Kolatorowi, który otrzymał w plebiscycie "Kuriera Ostrołęckiego" zaszczytny tytuł "Dzielnicowego roku".


  więcej

(Dodano: 24.12.2012)

................................................................................................................


Ks. Proboszcz Tadeusz Bożełko
pamięta o naszej gminie


Ks. proboszcz warszawskiej parafii Św. Stanisława Kostki przesłał na ręce wójta życzenia świąteczne.
"Z głębi serca życzę, żebyśmy w tym nowonarodzonym Dziecięciu rozpoznawali Przedziwnego Doradcę prowadzącego nas drogą wyboru dobra, abyśmy odkrywali w Nim prawdziwe oblicze Boga Mocnego, napełniającego siłą i odwagą, uzdrawiającego dusze i ciała, obdarzającego mądrością i roztropnością. Życzę, abyśmy odnajdywali w Nim nieustannie miłość Odwiecznego Ojca. Od grobu Błogosławionego ks. Jerzego proszę o łaski dla całej Gminy Kadzidło" - napisał w swych życzeniach żoliborski Pasterz.


Dziękujemy Księże Proboszczu i życzymy wszelkich Łask Bożych, pomyślności, dobroci, miłości, nadziei bezgranicznej dla Księdza Proboszcza i społeczności parafialnej.


(Dodano: 23.12.2012)

................................................................................................................


Święty Mikołaj w Kadzidle


W dniu 21.12.2012 r. w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle pojawił się Święty Mikołaj. Rozdał paczki dla 144 dzieci z terenu naszej gminy. Paczki trafiły do rodzin najuboższych.


Sponsorami 44 paczek oraz poczęstunku byli: Ksiądz Proboszcz Marian Niemyjski, Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, Jacek Płoski - przewodniczący Rady Gminy w Kadzidle, radni oraz sołtysi. 100 paczek przygotowano ze środków pomocy społecznej (przekazanych ze środków gminy). Imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle. Przedstawienie przygotowały Panie Elżbieta Jurga, Beata Nalewajk i Celina Tańska. Paniom, dzieciom oraz Pani Dyrektor Ewie Bednarczyk składamy najserdeczniejsze podziękowania.


Życzenia spokojnych zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny składają pracownicy pomocy społecznej. Pozdrawiamy Mikołaja.


(fot. Archiwum OPS w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 22.12.2012)

................................................................................................................


UWAGA BARDZO,
BARDZO WAŻNE!!!


Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów


W związku z ustawą uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy wszystkich gmin w Polsce, również mieszkańcy naszej gminy są zobowiązani do wypowiedzenia umowy z firmą/firmami na odbiór odpadów, w taki sposób, aby zakończyć z nimi współpracę do 30 czerwca 2013 roku.


  wzór

(Dodano: 21.12.2012)

................................................................................................................


"Chudkowskie Ziecory"


To już drugie spotkanie pod tym hasłem, które odbyło się tym razem 3 grudnia 2012 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Chudku. Tematem były zasiedliny, czyli kurpiowskie zwyczaje dotyczące budowy domu, miejsca jego posadowienia, wyglądu oraz życia, które się w nim kształtowało, zwyczajów, nadzieji i przeżyć.


(fot. Archiwum biblioteki w Chudku. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 21.12.2012)

................................................................................................................


Stan wojenny w Kadzidle


13 XII 2012 r. uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. gen. A. Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle, pod opieką nauczyciela historii Michała Bogdańskiego, przygotowali rekonstrukcję wydarzeń z okresu stanu wojennego. Prócz 31. rocznicy tzw. "wojny polsko-Jaruzelskiej" z grudnia 1981 r. dodatkową okazją do prezentacji stał się Dzień Otwarty w szkole. Zaskoczonych, udających się na wywiadówki, rodziców na dziedzińcu szkoły, przy rozpalonym koksowniku, "witał" patrol wojskowo-milicyjny i oddział ZOMO.


(fot. Archiwum PG w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 14.12.2012)

................................................................................................................


Kurpianka trenuje w górach


Kurpiowska Mistrzyni Polski Joasia Banach przebywa obecnie na zgrupowaniu Kadry Polski w Szczyrku. Treningi wykonuje z najlepszymi zawodniczkami na dystansie 400 metrów przez płotki w Polsce. Asia trenuje bardzo ciężko, potwierdzeniem czego są trzy treningi dziennie. Pierwszym jest poranny rozruch, drugim wycieczka w góry lub bieganie odcinków oraz trzeci na hali, dopełniający m.in. sprawność. Celem obozu jest przygotowanie pod względem wytrzymałościowym i ogólnym.


(fot. Archiwum Joanny Banach. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęcia)


(Dodano: 14.12.2012)

................................................................................................................


Zmarł Witold Tomasz Jodko-Narkiewicz

  więcej

(Dodano: 13.12.2012)

................................................................................................................


Mikołajki w ZPO w Kadzidle


Dbając o bezpieczeństwo swoich uczniów Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle zorganizował pogadanki na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo i na rowerze. Celem tych spotkań było propagowanie idei noszenia elementów odblaskowych. Odbył się również konkurs pt. "Bądź bezpieczny na drodze młody człowieku", w którym wzięli udział wszyscy uczniowie kl. I-III. Każdy uczeń otrzymał zestaw pytań "prawda czy fałsz". Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały 6 grudnia zestawy młodego rowerzysty zawierające: kask rowerowy, kamizelkę odblaskową, oświetlenie do roweru, elementy odblaskowe oraz podręcznik "Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa".


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 13.12.2012)

................................................................................................................


MNIEJ CZADU!!!

Apel wojewody mazowieckiego


Czadu nie można "wyczuć", gdyż nie ma zapachu. Nie można go zobaczyć, gdyż jest niewidoczny. Aby się przed nim ustrzec, praktycznie jedynym sposobem jest przezorne postępowanie przy korzystaniu z...


  więcej

(Dodano: 10.12.2012)

................................................................................................................


Konkurs "Kurpie Zielone
w Literaturze" podsumowany


27 listopada w sali widowiskowej CKK w Kadzidle odbyło się Podsumowanie Konkursu Poetyckiego "Kurpie Zielone w Literaturze" organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, Wójta Gminy Kadzidło i Gminną Bibliotekę w Kadzidle. Konkurs współfinansowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i organizatorzy.


(fot. Archiwum GBP w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 06.12.2012)

................................................................................................................


Andrzejki w Golance


W piątkowy wieczór 30 listopada 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Golance odbyły się Andrzejki zorganizowane przez CKK w Kadzidle. Zabawę z licznie przybyłymi dziećmi prowadziły Grażyna Krystianiak i Bogusława Jaksina. Słodki poczęstunek przygotowały pracownice CKK oraz mamy dzieci przybyłych na zabawę. Jak tradycja nakazuje były wróżby, lanie wosku i wspaniała zabawa.


Składamy podziękowania dla Pani sołtys Reginy Kani za pomoc w organizacji wieczoru.


(fot. Archiwum CKK w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 06.12.2012)

................................................................................................................


Andrzejki w Kuczyńskich


Pełen atrakcji wieczór andrzejkowy w świetlicy wiejskiej w Kuczyńskich odbył się 29 listopada. Na gości czekały wróżki z walizką pełną niespodzianek w postaci wróżb oraz przepowiedni na przyszłość. Dzieci z ciekawością słuchały co je czeka...


(fot. Archiwum CKK w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 06.12.2012)

................................................................................................................


Spotkanie integracyjne w Jazgarce


29 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce im. Stanisława Jachowicza i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Na początku zorganizowano zabawy, w trakcie których uczniowie mogli się bardziej poznać. Następnie pan Kazimierz Nurczyk, twórca ludowy z Chudka, poprowadził warsztaty dla uczniów.


(fot. Archiwum SP w Jazgarce. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 05.12.2012)

................................................................................................................


Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Kadzidle zakończona


Zakończyła się jedna z największych w dziejach gminy inwestycji. W ramach zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle" powiększono i unowocześniono istniejącą oczyszczalnię. Koszt realizacji rozbudowy wyniósł 5 040 540 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała na ten cel 4 148 868,47 złotych. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Wodbud" z Wyszkowa (firma ta wygrała przetarg). Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost przepustowości oczyszczalni na dobę z 340 metrów sześciennych do 710 metrów sześciennych. W ramach zadania zostały także zakupione: rozdrabniarko-mieszarka (na zdjęciach to ta maszyna w kolorze czerwonym), ładowarka (na zdjęciach w kolorze żółto-czarnym), sito (separator) (na zdjęciach w kolorze niebieskim), ciągnik (na zdjęciach w kolorze czerwonym) z przyczepą samowyładowczą (na zdjęciach w kolorze zielonym). Wszystkie te, niezwykle potrzebne urządzenia, zostały przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.


Dziękujemy firmie "Wodbud" oraz pełniącym nadzór inwestorski za wzorową współpracę.


  więcej

(Dodano: 05.12.2012)

................................................................................................................


Nowe wyposażenie dla OSP w Glebie


Dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ostrołęckiego Ochotnicza Straż Pożarna w Glebie nabyła motopompę szlamową i agregat prądotwórczy o łącznej wartości 14 418 zł. Sprzęt strażacy będą wykorzystywali do prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. W dniu 28 listopada 2012 roku na placu przy Urzędzie Gminy w Kadzidle odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu w obecności Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego, członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kadzidle oraz członków OSP Gleba.


Gratulujemy strażakom.


  zdjęcia

(Dodano: 04.12.2012)

................................................................................................................


Wąglewo ma nową drogę


Mieszkańcy kadzidlańskiej kolonii Wąglewo doczekali się nowej, asfaltowej drogi. Blisko kilometrowy odcinek kosztował 380 000 złotych. Gmina pozyskała na budowę tej drogi 50 000 złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wzdłuż drogi powstały żwirowe pobocza oraz rowy odprowadzające wodę. Prace wykonała firma "Ostrada". Dziękujemy. Gratulujemy mieszkańcom i życzymy... szerokiej, także bezpiecznej, drogi.


  zdjęcia

(Dodano: 03.12.2012)

................................................................................................................


Kolejny plac zabaw w naszej gminie.
Zakończyły się prace w Chudku


Zakończono budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Chudku. Plac zbudowany został w ramach programu "Radosna Szkoła". Przeprowadzono prace ziemne, wykonano podbudowę, na którą została nałożona powierzchnia poliuretanowa. Zainstalowano nowoczesne, gustowne urządzenia do zabawy. Inwestycja kosztowała 109 824,00 zł. Połowę tej kwoty Gmina Kadzidło pozyskała ze środków rządowych. Prace wykonała firma "Novum", która wygrała przetarg. Gratulujemy Panu dyrektorowi Józefowi Kojtkowi oraz całej społeczności Chudka, szczególnie tej najmłodszej. Życzymy dobrej zabawy.


  zdjęcia

(Dodano: 02.12.2012)

................................................................................................................


Choinko zielona...


Jest piękna. Wysoka. Zielona. Ozdobiona złotymi bombkami oraz różnokolorowym światłem. Cieszy oko. Wzbudza zainteresowanie. Mierzy blisko 6 metrów. Jej średnica wynosi około 3,5 m. Ozdobiona jest 300 bombkami oraz ponad 300 metrami węża świetlnego. Sama powierzchnia liczy 36 m kwadratowych. Dodaje Kadzidłu uroku. Wzmaga świąteczny nastrój. Po prostu: choinka. Stanęła w miejscu fontanny. Jej pomysłodawcą i projektantem jest Adam Białobrzeski - prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. Konstrukcję zespawali pracownicy ZGKiM, a także zatrudnieni w ramach prac publicznych oraz osoby skazane przez sąd na prace społeczno-użyteczne. Autorem życzeń jest wójt Dariusz Łukaszewski. Choinka ma jeszcze jeden, dosyć rzadko spotykany walor, jest szczerym podarunkiem, na który nie została wydana ani jedna gminna złotówka.


Dziękujemy Panie Prezesie za ten wyjątkowy podarunek oraz znakomity pomysł.


  zdjęcia

(Dodano: 01.12.2012)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2012