.: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA
Gmina Kadzidło leży na północy województwa mazowieckiego, zajmuje obszar 259 km2, pod względem powierzchni znajduje się na 3 miejscu w województwie, jest największą gminą w powiecie ostrołęckim. Zamieszkuje ją 11 437 osób.


Kadzidło, pod względem liczby ludności (4150), jest drugą miejscowością (po Ostrołęce) w powiecie. Wieś jest jednym z najbardziej znanych ośrodków sztuki kurpiowskiej zachowanej w zdobnictwie (kwiaty z bibuły i gęsich piórek, kierce, pająki, palmy, pieczywo obrzędowe), wycinankarstwie, hafciarstwie, koronkarstwie, budownictwie, strojach, obróbce bursztynu.


Lasy zajmują 40% powierzchni gminy (100 km2), a użytki rolne 140 km2 z czego 55% powierzchni użytków rolnych stanowią użytki zielone. Dlatego też głównym źródłem utrzymania rolników jest produkcja dobrej jakości mleka i żywca wołowego.


Posiadamy jednorodzinne tereny pod budownictwo, uzbrojone w wodociąg, kanalizację sanitarną, energię, gazociąg, światłowodową linię telefoniczną. Wszystkie sieci telefonii komórkowej mają swój zasięg w gminie Kadzidło. Otwarty plan zagospodarowania przestrzennego daje duże możliwości realizacji inwestycji w gminie.


Rozległe kompleksy leśne w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu, tworzą korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne. Rzeki: Rozoga, Omulew i Szkwa oraz bogata fauna i flora, stwarzają dobre warunki do wypoczynku, wędkowania, turystyki wodnej i rowerowej.


Smaczne potrawy regionalne polecają bary: "Impresja", "Szafirek" i bar przy stacji benzynowej "Orlen".


Ochroną zdrowia zajmują się 4 gabinety lekarskie lekarzy rodzinnych, 2 prywatne gabinety lekarskie i 2 prywatne gabinety stomatologiczne.


Usługi weterynaryjne świadczy 2 lekarzy weterynarii.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2007-2008