Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Kwiecień 2010Ponad 7 milionów złotych dla Gminy Kadzidło!!!
Będą boiska wielofunkcyjne
w Wachu, Dylewie, Czarni, Chudku!!!
Będzie hala sportowa w Chudku!!!
Będzie bieżnia tartanowa w Kadzidle!!!


Znakomite wiadomości napłynęły z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Działanie 7.2, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostało rozstrzygnięte i oczekuje jedynie na uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wójt Dariusz Łukaszewski podpisał umowę akceptującą przyznane Gminie Kadzidło pieniądze na budowę czterech boisk wielofunkcyjnych, hali sportowej oraz pełnowymiarowej bieżni tartanowej...


  więcej

(Dodano: 29.04.2010)

................................................................................................................


Nowe ogrodzenie w dylewskiej szkole


Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie zyska nowe ogrodzenie. Właśnie rozpoczęły się prace rozbiórkowe. W miejsce zniszczonego ogrodzenia powstanie nowe, dzięki czemu wyładnieje otoczenie szkoły, ale także wzrośnie bezpieczeństwo. Od strony ulicy Szkolnej zostanie zbudowana zatoczka autobusowa. Inwestycja kosztuje
78 000 zł. Prace wykona Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Rakoczy" z Ostrołęki, które wygrało przetarg.


  zdjęcia

(Dodano: 28.04.2010)

................................................................................................................


"Dzień Ziemi" w ZPO w Kadzidle


23 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle odbyła się akademia z okazji "Dnia Ziemi", którą przedstawiły klasy 1c i 1d pod kierunkiem nauczycielek: Anny Mielnickiej i Iwony Sobiech.


Program zawierał inscenizację pt. "Kłopoty Leśnego Skrzata" oraz przedstawienie teatralne pt. "Czerwony Kapturek", wiersze o ochronie środowiska i piosenki o tematyce ekologicznej.


Akademię obejrzeli uczniowie tej szkoły z klas 0-3, dzieci z grup przedszkolnych oraz zaproszeni goście ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 28.04.2010)

................................................................................................................


Czesława Marchewka i Andrzej Staśkiewicz obdarowani "Kurpikami"


Czesława Marchewka i Andrzej Staśkiewicz, znakomici twórcy ludowi z naszej gminy, zostali laureatami corocznej nagrody Związku Kurpiów. Tym razem "Kurpik" trafił do Czesławy Marchewki słynącej z kunsztownych wycinanek oraz do Andrzeja Staśkiewicza, rzeźbiarza, muzyka, który po mistrzowsku wykonuje tradycyjne instrumenty muzyczne, a także jest autorem wielu rzeźb. Nagrodzonym gratulujemy i życzmy wielu jeszcze innych sukcesów.


(Dodano: 27.04.2010)

................................................................................................................


"Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło"


Przedstawiamy zdjęcia z realizacji zadania pn. "Budowa bazy kulturalnej szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie", które obejmuje wykonanie: budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku; budynku Świetlicy Wiejskiej w Golance oraz budynku OSP w Kuczyńskich. Część środków pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a więc: całkowita wartość projektu to: 2 369 240,00 zł, z czego 1 799 911,62 zł to wkład Unii Europejskiej.


  zdjęcia

(Dodano: 26.04.2010)

................................................................................................................


Pomnik poświęcony Kurpiom!!!


Przed rokiem został wyremontowany kadzidlański pomnik "Biały Krzyż", który znajduje się na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Kurpiowskiej. Pomnik okala gustowna kostka brukowa. W tym roku została zamocowana, w części dolnej Pomnika, granitowa płyta pamiątkowa z mosiężnym napisem, który upamiętnia przeszłe pokolenia Kurpiów. Miejmy nadzieję, że Pomnik, ze swym stanowczym wezwaniem, stanie się ważnym miejscem dla społeczności kurpiowskiej, coraz intensywniej podkreślającej swą tożsamość i oryginalność.


  zdjęcia

(Dodano: 26.04.2010)

................................................................................................................


Pomnik na Szwedzie oraz Kaplica Dylewska będą odnowione


Dwa charakterystyczne obiekty Kadzidła, które wyraźnie nadkruszył ząb czasu będą odnowione. Pomnik Szwedzki oraz Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, zwana Kaplicą Dylewską, jeszcze w tym roku mają szansę trafić do rejestru zabytków. W Urzędzie Gminy trwają właśnie prace dokumentacyjne, które umożliwią zakończenie procedury rejestracyjnej. Dzięki temu już w roku przyszłym będą mogły się rozpocząć prace renowacyjne oraz kapitalny remont. Status zabytku ułatwi sięgnięcie po pieniądze zewnętrzne gwarantujące szeroki zakres prac remontowych.


(Dodano: 26.04.2010)

................................................................................................................


Sztandar dla Gminy Kadzidło


Gmina Kadzidło wkrótce cieszyć się będzie ze sztandaru. Z inicjatywny wójta Dariusza Łukaszewskiego powstał Honorowy Komitet, w skład którego weszli samorządowcy, duchowni, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, szefowie Policji oraz Komendant Gminny OSP. Sztandar zostanie poświęcony we wrześniu. Obecnie powstaje projekt sztandaru, który wykorzysta tradycyjne detale heraldyczne oraz elementy nawiązujące do tradycji kurpiowskiej.


(Dodano: 26.04.2010)

................................................................................................................


Nagrody w konkursie plastycznym OSP wręczone


20 kwietnia podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kadzidle wręczono nagrody (ufundowane przez Wójta Gminy) oraz dyplomy w konkursie plastycznym pod hasłem: WIATR, WYPADEK, OGIEŃ, WODA - STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA.


  więcej

(Dodano: 21.04.2010)

................................................................................................................


Absolutorium dla wójta!!!


W poniedziałek odbyła się w Urzędzie Gminy w Kadzidle sesja absolutoryjna. Radni, większością głosów, przyjęli sprawozdanie z wykonania, przez wójta Dariusza Łukaszewskiego, budżetu za rok 2009. Prawidłowe zarządzanie, blisko 30 000 000 budżetem, potwierdziły komisje rewizyjna, rolnictwa, kultury oraz budżetowa. Podczas sesji absolutoryjnej 10 radnych głosowało za udzieleniem wójtowi absolutorium, 4 wstrzymało się od głosu. Wójt, dziękując za udzielenie absolutorium, podkreślił, że warto cieszyć się ze wspólnych osiągnięć. Gmina Kadzidło pozyskała w tej kadencji blisko
35 000 000 złotych. Środki te będą wykorzystywane do roku 2013, dzięki czemu możliwe będzie skanalizowanie Kadzidła, budowa wodociągu na południu gminy, rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdatniania wody, budowa nowoczesnej bazy kulturalnej i sportowej. Zadłużenie na koniec roku 2009 wyniosło 33%.


(Dodano: 20.04.2010)

................................................................................................................


Ależ to będzie RykoźIsko!!!


Kilkadziesiąt zespołów z całej Polski weźmie udział w III Przeglądzie Kapel Rockowych "RykoźIsko", który odbędzie się 13 czerwca w Kadzidle. Zapisy trwają do 15 maja. Jednak już dzisiaj ilość młodych zespołów rockowych, które zgłosiły swój udział, przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Gwiazdą tegorocznego Przeglądu będzie Jelonek. Gościnnie wystąpią "Transsexdisco" oraz "Coorp". Próby z akustykiem rozpoczną się o 8.00, zaś część konkursowa o 11.00. Zapraszamy serdecznie.


  więcej

(Dodano: 19.04.2010)

................................................................................................................


Uroczystości w Wachu


14 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu przygotowali uroczystość ku czci Polaków wymordowanych 70 lat temu w Katyniu, a także ofiar tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku.


O godz. 8.30 uczniowie z pocztem sztandarowym ruszyli do pobliskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, aby wziąć udział we Mszy św. w intencji ofiar. Po Mszy chór przedstawił montaż słowno-muzyczny "Katyń - w sercu każdego Polaka". Druga część uroczystości dotyczyła piątej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.


Po uroczystości w kościele uczniowie, nauczyciele i rodzice zapalili znicze na pobliskim cmentarzu przy głównym krzyżu.


(fot. Archiwum ZS w Wachu. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 19.04.2010)

................................................................................................................


Uczczono ofiary tragedii smoleńskiej


Uroczystą sesją Rady Gminy, złożeniem wieńców, Mszą Świętą uczcili mieszkańcy Kadzidła oraz wszystkich gminnych wsi Pamięć Ofiar sobotniej katastrofy w Smoleńsku. Przed pomnikiem uczniowie gimnazjum odczytali nazwiska tragicznie zmarłych. Wieńce złożyły władze samorządowe, radni, sołtysi, delegacje szkół, zakładów pracy, policji, jednostek organizacyjnych. Wójt Dariusz Łukaszewski, wspominając Parę Prezydencką oraz pozostałych Zmarłych, prosił o najgłębszą refleksję: "Niechaj będzie już cicho nad tymi trumnami. Niechaj będzie jak najdłużej cicho. Niechaj będzie cicho dzisiaj i jutro..."


  więcej

(Dodano: 15.04.2010)

................................................................................................................


Kwietniowa wystawa w bibliotece


W kwietniu w bibliotece w Kadzidle można oglądać wystawę rzeźby i malarstwa autorstwa Kazimierza Nurczyka z Chudka.


(fot. Archiwum GBP. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 07.04.2010)

................................................................................................................


List do Urzędu Gminy


Szanowny Panie Wójcie


Aktualne możliwości skontaktowania się z mieszkańcami Kadzidła znalazłem na stronie Pana Gminy. Gratuluję pięknej informacji o Gminie.


W roku 1973 z żoną i córkami z zamiarem kupienia "wycinanek" trafiliśmy do Kadzidła. Nie pamiętam już nazwiska i adresu osób, które są na fotografiach, a które nas przyjęły i o których serdecznie pamiętamy.


Ponieważ stare zbiory naszych rodzinnych przeźroczy doczekały się zapisu w postaci elektronicznej, pomyślałem że fotografie z Kadzidła nie tylko mogą ucieszyć osoby z nimi związane, lecz stanowią już część historii Gminy. Dlatego posyłam je na Pana ręce z prośbą o decydowanie o ich dalszych losach. Myślę że "promienna" stara tkaczka zasługuje na "portetową pamięć".


Szczęść Boże w Pana Pracy.


Andrzej DietrychDziękujemy bardzo za przekazanie zdjęć.


Zdjęcie przedstawia Mariannę, Stanisława i Józefa Prusaczyków z Rodziną ze wsi Tatary.


  zdjęcia

(Dodano: 06.04.2010)

(Uzupełniono: 07.04.2010)

................................................................................................................


"Biblioteczka Kurpiowska", t. 6


Ponad 9000 pocztówek promujących rękodzieło kurpiowskie ukazało się w serii "Biblioteczka Kurpiowska". Wszyscy twórcy prezentują swoje osiągnięcia na oddzielnych pocztówkach, przygotowanych w starannie dobranych obwolutach oraz indywidualnych zestawach. Pocztówki można otrzymać w Galerii Kurpiowskiej. Pocztówki są już opatrzone nazwami zapisanymi wedle systemu opracowanego przez Prof. Jerzego Rubacha. Tę unikalną kolekcję przygotowała cieszyńska "Pracownia na Pastwiskach" Marcina i Moniki Żerańskich. Autorami zdjęć są: Sylwester Marchewka, Jadwiga Niedźwiedzka, Michał Bogdański, Grzegorz Parzych, Kamil Żbikowski, Jan Wiśniowolski. Dziękujemy za pomoc.


(Dodano: 02.04.2010)

................................................................................................................


Akcja Oddawania Krwi w CKK w Kadzidle


27 marca w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbyła się Akcja Oddawania Krwi zorganizowana przez Kurpiowski Klub Honorowych Dawców Krwi.


(fot. Ewa Wiśniowolska. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 01.04.2010)

................................................................................................................


Droga Krzyżowa - 31 marca 2010 r.
  zdjęcia

(Dodano: 01.04.2010)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji PublicznejCopyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2010