Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Luty 2014Karnawałowe spotkanie
Koła Gospodyń Wiejskich z Kadzidła
(Relacjonuje Janina Gosiewska)


KGW, którego przewodniczącą jest Janina Gosiewska liczy 23 członków. Spotykamy się raz w miesiącu w sali CKK. Na swoich spotkaniach robimy różne wyroby kurpiowskie: kwiaty, palmy, pisanki, wyroby szydełkowe, hafty, śpiewamy kurpiowskie piosenki.


22 lutego 2014 roku nasze koło zorganizowało spotkanie karnawałowe. Każda z członkiń przyniosła jedną potrawę i po jednej swojej pracy ręcznej jako podarek dla gości.


(fot. Archiwum Janiny Gosiewskiej. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 28.02.2014)

................................................................................................................


Warsztaty poświęcone
technice zdobniczej decoupage


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów poświęconych technice zdobniczej decoupage, które odbyły się 3, 10, 17 i 18 lutego w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Warsztaty dla dorosłych prowadziła Anna Deptuła z Kadzidła, zaś warsztaty dla dzieci Anna Deptuła, jak również Grażyna Krystianiak i Bogusława Jaksina - pracownice Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.


(fot. Archiwum CKK w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


zdjęcia

(Dodano: 25.02.2014)

................................................................................................................


Eliminacje gminne
XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


W dniu 13 lutego 2014 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle obyły się eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", którego głównym celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.


(fot. Archiwum OSP w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 24.02.2014)

................................................................................................................


Klub reportersko-filmowy w Dylewie


Dzięki realizacji projektu "Kompetencje kluczową drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce w partnerstwie z gminą Kadzidło, gimnazjaliści z Dylewa na kolejnym spotkaniu klubu reportersko-filmowego poznawali tajniki dziennikarstwa telewizyjnego. Warsztaty poprowadził Pan Dariusz Płoski z tv-ostrołęka.pl.


(fot. Archiwum ZPO w Dylewie. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 23.02.2014)

................................................................................................................


Konkurs "Jednego wiersza"


Dnia 20 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle odbył się konkurs "Jednego wiersza". Do konkursu przystąpiło 14 uczestników z Chudka, Dylewa, Wachu i Kadzidła, w tym 7 uczestników w kategorii szkoły podstawowe i 7 uczestników w kategorii gimnazja.


(fot. Archiwum GBP w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 23.02.2014)

................................................................................................................


"Baśnie, to nie tylko radość czytania"


W Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie tradycyjnie już w pierwszym tygodniu ferii zimowych przeprowadzono XI edycję gminnego konkursu pod hasłem "Baśnie, to nie tylko radość czytania". Od początku, czyli od 2003 roku po dzień dzisiejszy do konkursu corocznie przystępują uczniowie klas I-III, a od 2004 roku także klas IV wszystkich szkół z terenu Gminy Kadzidło.


więcej

(Dodano: 21.02.2014)

................................................................................................................


Pokulali piłeczkę


Emocje, bramki, piękne akcje, na koniec dogrywka, towarzyszyły zimowemu turniejowi o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. "Dzikie drużyny" dały z siebie wiele, by zdobyć trofea: puchar, statuetki i pamiątkowe dyplomy. A oto ostateczna kolejność:
1. LUKS DAF i JEGO DRUŻYNA
2. RKS SIEKIERA PIŁA
3. ŁASZCZYCHOWIE
4. PRZYJACIELE TABALUGI
5. KADZIDŁO


Najskuteczniejszym strzelcem został Hubert Kaliszewski, zaś najlepszym bramkarzem turnieju Bartosz Aptacy. Gratulujemy.


Turniej zorganizowali wójt Gminy Kadzidło i Centrum Kultury Kurpiowskiej. Sędzią głównym zawodów był Przemysław Kowalczyk.


(fot. Archiwum CKK w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


zdjęcia

(Dodano: 21.02.2014)

................................................................................................................


Turniej Piłki Nożnej

(Hala sportowa w Kadzidle - 8 luty 2014 r.)

  zdjęcia

(Dodano: 20.02.2014)

................................................................................................................


Koło Gospodyń Wiejskich w Jazgarce


Kolejna wieś doczekała się Koła Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie założycielskie, które odbyło się w szkole w Jazgarce, licznie przybyły Panie, nie zabrakło również Panów. Cele i formy działalności koła omówiła Barbara Gałązka, która pełni funkcję prezesa Zarządu Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Wójt Dariusz Łukaszewski, z inicjatywy którego odbyło się to spotkanie, zachęcał do aktywności, podkreślał, że wcześniejsze inicjatywy zakończyły się sukcesem, wieloma cennymi pomysłami i przedsięwzięciami. Podczas środowego spotkania wybrano władze koła:
- Krystyna Parzych - przewodnicząca
- Czesława Śniadach - wiceprzewodnicząca
- Elżbieta Bakuła - sekretarz
- Regina Kowalczyk - skarbnik
- Jan Kulasik - członek zarządu
- Anna Kowalczyk - komisja rewizyjna
- Aneta Marcinowska - komisja rewizyjna
- Iwona Parzych - komisja rewizyjna


Planowane są kolejne spotkania, pierwsze zakupy, wyjazdy. Gratulujemy Paniom i radnemu Jankowi Kulasikowi. Życzymy samych sukcesów i udanych przedsięwzięć.


(Dodano: 20.02.2014)

................................................................................................................


Akcja profilaktyczna - "Bądź bezpieczny zimą"


Co roku gdy zbliża się zima nauczyciele ZPO w Kadzidle zwracają dzieciom uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie i śniegu. W tym roku również przeprowadzona została taka akcja. Nadany jej został tytuł "Bądź bezpieczny zimą". Podczas lekcji wychowawczych każdy z nauczycieli przedstawiał uczniom pogadankę na temat niebezpieczeństw, jakie grożą zimą podczas zabawy. Potem wspólnie z uczniami rozmawiano co robić, by uniknąć różnych grożących niebezpieczeństw. Na lekcjach plastyki uczniowie projektowali, a następnie grupowo wykonywali, plakaty związane z tym tematem. Ponadto tworzyli wierszyki i hasła o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa zimą. Oto plakaty i prace literackie uczniów szkoły.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


zdjęcia

(Dodano: 17.02.2014)

................................................................................................................


Program ferii zimowych


Poniżej prezentujemy program zajęć podczas ferii zimowych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu, Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku, Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, Publicznym Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle oraz w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.


więcej

(Dodano: 12.02.2014)

(Uzupełniono: 14.02.2014)

................................................................................................................


Zaproszenie do składania ofert


Lider - Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce i Partner - Gmina Kadzidło w związku z realizacją projektu pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zwracają się z zaproszeniem do składania ofert na:
1) przeprowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów Szkoły Podstawowej z klas IV-VI oraz uczniów Gimnazjum z klas I-III Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
2) przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej z klas VI - oraz uczniów Gimnazjum z klas III Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.


więcej

(Dodano: 11.02.2014)

................................................................................................................


Krav Maga w Kadzidle
(relacjonują Mateusz Tyc i Marcin Kubeł)


Dnia 8 lutego 2014 roku w Hali Sportowej w Kadzidle mieliśmy zaszczyt gościć cenionych i doświadczonych instruktorów w Polsce z REBEL & TAURUS TEAM Olsztyn - Pana Krzysztofa Lewickiego i Pana Miłosza Pawłowskiego. Było to już drugie szkolenie z zakresu Krav Maga w przeciągu dwóch miesięcy. Zajęcia odbyły się planowo od godziny 12 do godziny 17. Wzięło w nich udział około 20 osób.


(fot. Wiesław Tyc. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 11.02.2014)

................................................................................................................


The Alley ma szansę zagrać w Opolu


Zespół The Alley, w którym grają dwaj kadzidlanie Adam i Łukasz Młynarczykowie zakwalifikował się do przeglądu Rock-Time 2014. Teraz zespół potrzebuje Waszej pomocy! Wystarczy kliknąć w poniższy link: http://rocktime.radioemiter.pl/.
Po zaakceptowaniu aplikacji (trzeba mieć konto na Facebooku) wystarczy wybrać The Alley. Głosy można oddawać 1 raz dziennie przez tydzień.

ZESPÓŁ MA SZANSĘ ZAGRAĆ W OPOLU!!!!!


(fot. Archiwum zespołu. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęcia)


(Dodano: 10.02.2014)

................................................................................................................


"Szybki PIT"


Wójt Gminy Kadzidło wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce wzorem lat ubiegłych zapraszają Państwa do wzięcia udziału w akcji "Szybki PIT".


W ramach tej akcji w siedzibie Urzędu Gminy, w każdy czwartek począwszy od 6 marca do 24 kwietnia 2014 r., w godzinach 9-14, w sali narad pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce będzie przyjmował od mieszkańców Gminy Kadzidło zeznania podatkowe za 2013 rok.


Celem ułatwienia Państwu prawidłowego rozliczenia będą wydawane właściwe formularze i objaśnienia do nich.


więcej

(Dodano: 06.02.2014)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka w ZPO w Kadzidle


Dnia 28.01.2014 r. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano wspaniały program artystyczny w wykonaniu uczniów klas Ia - wychowawczyni E. Jurga-Dymerska,
Ib - wychowawczyni M. Napiórkowska,
Ic - wychowawczyni C. Tańska. Oprócz montażu słowno-muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich pociech. Dwie dziewczynki zagrały na skrzypcach kolędę.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 06.02.2014)

................................................................................................................


Andrzej Franaszek w Kadzidle i Wachu


Andrzej Franaszek, znany krytyk literacki, autor znakomitej biografii Czesława Miłosza, laureat nagrody Nike odwiedził Wach i Kadzidło. W Wachu nasz Gość poprowadził lekcję dla gimnazjalistów.
Spotkanie w Kadzidle, zatytułowane "Piekła i raje Czesława Miłosza" podjęło wiele różnorodnych wątków. Andrzej Franaszek odpowiadał na pytania, kreślił skomplikowany wizerunek noblisty, poświęcił znaczną część swej wypowiedzi tragicznym wątkom w biografii poety, podkreślił religijne fascynacje Miłosza.


(Dziękujemy bardzo Pani Elżbiecie Parzych z Zespołu Szkół w Wachu za udostępnienie zdjęć ze spotkania w Wachu)


więcej

(Dodano: 06.02.2014)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej w Czarni


22 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Czarni odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas 0-VI pod kierunkiem pań Renaty Dworak i Danuty Ziemak przygotowali wiersze, piosenki oraz inscenizację, poprzez którą wyrazili miłość i wdzięczność dla swoich babć i dziadków z okazji ich święta.


Podczas uroczystości zaprezentowały się również przedszkolaki z grupy "Wesoła lokomotywa" przygotowane przez panią Annę Śnietkę. Dziadkowie i babcie byli bardzo wzruszeni i wielu z radości kręciła się łza w oku. Wnukowie złożyli życzenia, wręczyli upominki i laurki, a następnie odśpiewali gromkie sto lat przy akompaniamencie organisty pana Stefana Kani. Wnuki wciągnęły do wspólnej zabawy i tańców swoje babcie i dziadków.


(fot. Archiwum SP w Czarni. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


zdjęcia

(Dodano: 04.02.2014)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Chudku


Uczniowie szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego zabrali swe Babcie i Dziadków w prawdziwą podróż "PRZEZ POKOLENIA Z WALIZKĄ". Dokonali tego dzięki swym talentom aktorskim. Brawurowo prezentowali fragmenty dzieł klasyków: Moliera, Fredry czy Staffa.


(fot. Archiwum ZS w Chudku. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


więcej

(Dodano: 02.02.2014)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2014