Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Maj 2012II rocznica nadania imienia szkole w Jazgarce


Dnia 28 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej im św. Stanisława Kostki w Jazgarce Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele oraz zaproszeni goście świętowali II rocznicę nadania imienia. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Marzena Pokora, a następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przybliżający postać Patrona szkoły.


Na uroczystość przybyli: Pan Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło, Pan Jacek Płoski - Przewodniczący Rady Gminy Kadzidło, Pan Jan Kulasik - Radny Gminy Kadzidło oraz sołtysi miejscowości: Jazgarka - Pani Stanisława Prusaczyk, Krobia - Pani Wiesława Augustowska, Klimki - Pani Anna Orzech.


(fot. Archiwum SP w Jazgarce. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 31.05.2012)

................................................................................................................


Trwa budowa kanalizacji w Kadzidle


Bez przeszkód realizowany jest projekt budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Kadzidle. Ostatecznie sieć kanalizacyjna powiększy się o ponad 11 kilometrów, zaś wodociągowa o blisko 3 kilometry. W ramach projektu zostało zbudowanych 20 przepompowni ścieków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. To ogromne zadanie wykonuje Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz sp.j. (Firma ta wygrała przetarg). Inwestycja kosztuje 7 078 144, 65 zł. Gmina Kadzidło pozyskała na to zadanie 5 826 020,86 zł. Pieniądze pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończenie prac nastąpi jeszcze w tym roku.

  więcej

(Dodano: 30.05.2012)

................................................................................................................


"Odświeżamy nasze miasta"
- Spotkanie w Urzędzie Gminy


Gmina Kadzidło przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Projekt zainicjowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego będzie prowadzony na terenie całego kraju do 30 września 2013 r. Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) poprzez egzekucję zapisów w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych, prowadzoną w ramach nadzoru bieżącego przez funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Drugim celem projektu jest wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu.


  więcej

(Dodano: 30.05.2012)

................................................................................................................


Gminne inwestycje

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle


Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle - jedna z największych inwestycji w dziejach naszej gminy. Powstają właśnie część ściekowo-osadowa oraz osadowo-kompostowa. Inwestycję uzupełnią zakupy ładowarki teleskopowej i ciągnika z przyczepą samowyładowczą. Dzięki tej inwestycji gmina zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków, w pełni zabezpieczającą potrzeby całej gminy. Wartość inwestycji wyniesie 5 040 540 zł. Ponad 4 148 868 zł stanowią środki pozyskane przez gminę z funduszy unijnych. Prace wykonuje firma PPH "Wodbud". (Firma ta wygrała przetarg). Termin zakończenia prac mija 30 października 2012 r.

  więcej

(Dodano: 30.05.2012)

................................................................................................................


40 lat kapłaństwa ks. Dziekana Mariana Niemyjskiego
Uroczystą Mszą Świętą w dniu 28 maja dziękczyniono w Kadzidle za 40 lat kapłaństwa ks. dziekana Mariana Niemyjskiego. Nie zabrakło Ekscelencji księży biskupów: Janusza Stepnowskiego oraz Tadeusza Bronakowskiego, duchownych, władz samorządowych, rodziny, przyjaciół, mieszkańców Kadzidła oraz okolicznych wsi. Dostojnemu Jubilatowi dziękowano, życzono zdrowia i kolejnych przedsięwzięć, wspominano drogę życiową i kapłańską, udane inwestycje, obdarowywano wierszami, piosenkami, pamiątkowymi medalami, rzeźbami, wycinankami.


Szanowny Jubilacie, księże dziekanie, prosimy o przyjęcie szczerych życzeń, by światło Ewangelii wskazywało drogę i rozpraszało każdy mrok.


  zdjęcia

(Dodano: 29.05.2012)

................................................................................................................


Golanka się bawiła
(26 maja 2012 r.)

  zdjęcia

(Dodano: 29.05.2012)

................................................................................................................


Duszpasterskie spotkanie
z Ekscelencją ks. biskupem Januszem Stepnowskim


Jego Ekscelencja ks. Janusz Stepnowski, biskup łomżyński, spotkał się 27 maja z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół oraz nauczycielami. Spotkanie przygotował ks. proboszcz Marian Niemyjski. Podczas spotkania Ekscelencja ks. biskup Janusz Stepnowski przypomniał swoje kurpiowskie korzenie, zachęcał swych Gości do pielęgnowania kultury kurpiowskiej, otwartości wobec bliźnich i świata, jedności i solidarności, koncentrowania się na sprawach, które mogą łączyć i zachęcać do podejmowania wspólnego wysiłku. Podczas spotkania nie zabrakło kurpiowskiej gadki, śpiewów, gromkiego "Sto lat", kurpiowskich podarunków oraz obietnicy częstych odwiedzin w kadzidlańskiej parafii.


  zdjęcia

(Dodano: 28.05.2012)

................................................................................................................


Inwestycje w Gminie Kadzidło

- świetlica wiejska w Piaseczni


Rozpoczął się remont generalny dawnego budynku szkolnego w Piaseczni. Zdewastowany budynek przemieni się wkrótce w nowoczesną, dobrze wyposażoną świetlicę wiejską. Remont będzie kosztował 831 746,31 złotych. Gmina Kadzidło pozyskała na ten cel 500 000 zł ze środków unijnych. W świetlicy znajdą swoją siedzibę: powstałe właśnie Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Rekonstrukcyjna "Las", Ochotnicza Straż Pożarna. Prace wykonuje ostrołęcka firma: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt. (Firma ta wygrała przetarg). Świetlica zostanie wyposażona w następujące urządzenia:

  więcej

(Dodano: 27.05.2012)

................................................................................................................


"Kurpie Zielone w Literaturze"


23 maja odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Woźniaka w Kadzidle eliminacje gminne XXVIII konkursu recytatorskiego "Kurpie Zielone w Literaturze" dla szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów z 9 szkół Gminy Kadzidło. W recytacji wiersza wzięło udział 21 recytatorów, w kategorii gadka kurpiowska 8 gawędziarzy.


Komisja w składzie: Barbara Komorowska, Teresa Ogniewska i Ewa Wiśniewska wytypowała na eliminacje międzygminne w Myszyńcu następujących uczniów: w kategorii wiersz: Dominika Jędrzejczyk - kl. VI (Zespół Szkół w Wachu), Łucja Nalewajk - kl. VI (Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle); w kategorii gadka kurpiowska: Jakub Szymołon - kl. V (Zespół Szkół w Chudku), Błażej Tercjak - kl. VI (Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle). Wyróżnienia otrzymali: Filip Nalewajk, Paulina Giers, Arkadiusz Gwara.


(fot. Archiwum GBP w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 25.05.2012)

................................................................................................................


IV Międzyszkolny Konkurs
Matematyczno-Przyrodniczy


W dniu 28 kwietnia w ZPO w Kadzidle odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy pod hasłem "Przyroda w matematyce". Jego celem było rozwijanie sprawności umysłowych i integracja uczniów z różnych szkół.


Do konkursu zgłosiło się 22 uczniów z 6 szkół z terenu gminy Kadzidło. Najlepszych uczniów uhonorowano cennymi nagrodami rzeczowymi i książkowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody pocieszenia.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 25.05.2012)

................................................................................................................


Obchody Dnia Ziemi w klasach IV-VI ZPO w Kadzidle


27 kwietnia w ZPO w Kadzidle odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi. Na drabinkach w sali gimnastycznej zawisły wykonane przez uczniów plakaty dotyczące ochrony środowiska. Wystawiono także prace wykonane na konkurs "Cuda z odpadów". Tu uczniowie wykazali się dużą pomysłowością. Z różnych odpadów wykonali maskotki (jeże, zajączki, laleczki, itp.) oraz przedmioty użyteczne (koszyczki, przyborniki, wazony).


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  więcej

(Dodano: 25.05.2012)

................................................................................................................


Gminne inwestycje
- "Przebudowa strażnicy OSP w Krobi
z adaptacją pod działalność kulturalną"


Prace remontowe trwają również w Krobi. Remont generalny strażnicy OSP, adoptowanej na wiejską świetlicę, wyniesie 512 352,97 zł. Gmina Kadzidło pozyskała na ten cel ponad 310 000 zł. Wyremontowany budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia: stół z blatem roboczym ze stali nierdzewnej 120/60cm, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca ze stali nierdzewnej z butlą oraz przyłączem gazowym, szafa hdf ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej 120/60cm, chłodziarko-zamrażarka ze stali nierdzewnej, okap z pochłaniaczem ze stali nierdzewnej, wieża, dwie trójdrożne kolumny głośnikowe, tuner radiowy, stoły drewniane z nogami składanymi (szt. 8), krzesła drewniane składane (szt. 60), stół bilardowy, 2 kije do gry, trójkąt do ustawiania bil, profesjonalny stół do gry w piłkarzyki, atlas wielofunkcyjny czterostanowiskowy (gryf + obciążniki 130 kg, ławeczka skośna z regulacją haków i kąta oparcia, sztangielki 2x10 kg, sztangielki 2x30 kg), stół do ping-ponga, kominek elektryczny.


Prace wykonuje ostrołęcka firma "Jakkon". (Firma ta wygrała przetarg). Termin zakończenia remontu mija w listopadzie tego roku.

  więcej

(Dodano: 24.05.2012)

................................................................................................................


Gminne inwestycje
- remont generalny świetlicy wiejskiej w Tatarach


Rozpoczął się remont generalny świetlicy wiejskiej w Tatarach. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 441 187,85 zł. Gmina Kadzidło pozyskała na ten cel blisko 270 000 zł. Budynek zyska także następujące wyposażenie: stół z blatem roboczym 120/60 cm ze stali nierdzewnej, kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i butlą gazową, szafa hdf ze zlewozmywakiem, chłodziarko-zamrażarka (poj. chł. 250 litrów), okap z pochłaniaczem (szer. 60 cm), wieża-odtwarzacz, tuner radiowy FM/AM z RDS (pilot zdalnego sterowania), stoły drewniane (8 szt.), krzesła drewniane składane (60 szt.), stół bilardowy, stół do gry w piłkarzyki, atlas wielofunkcyjny czterostanowiskowy (gryf + obciążniki 130 kg, ławeczka skośna z regulacją haków i kąta oparcia, sztangielki 2x10 kg, sztangielki 2x30 kg), stół do ping-ponga, kominek elektryczny.


Prace wykonuje ostrołęcka firma "Jakkon". (Firma ta wygrała przetarg). Termin zakończenia remontu mija w listopadzie tego roku.

  więcej

(Dodano: 24.05.2012)

................................................................................................................


Dorota Lachowicz i Konstanty Andrzej Kulka w Kadzidle.

Ważne wydarzenie muzyczne już 14 października


Tegoroczny projekt "MAZOWSZE W KORONIE" zagości do Kadzidła. Już w październiku, w kadzidlańskim Kościele, odbędzie się niecodzienny koncert. Spotkanie z Vivaldim rozpocznie się od słynnych "Czterech pór roku", a zakończy sakralne arcydzieło "Stabat Mater". Podziwiać będziemy mogli znakomitych artystów: Dorotę Lachowicz (mezzosopran), Konstantego Andrzeja Kulkę (skrzypce), Monikę Raczyńską (klawesyn), Antona Birulę (teorba). W koncercie udział weźmie również kwartet smyczkowy "PRIMA VISTA" z Krzysztofem Bzówką (I skrzypce), Józefem Kolinkiem (II skrzypce), Piotrem Nowickim (altówka), Zbigniewem Krzymińskim (wiolonczela). Zapraszamy wszystkich melomanów 14 października, o godz. 16.00.


Projekt "MAZOWSZE W KORONIE" zostanie zrealizowany dzięki owocnej współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki a Gminą Kadzidło. Wójt Dariusz Łukaszewski dziękuje serdecznie za okazaną życzliwość. Dziękujemy również księdzu dziekanowi Marianowi Niemyjskiemu za wyrażenie zgody na koncertowanie w kościele parafialnym.(Dodano: 22.05.2012)

................................................................................................................


To już 10 lat...
W życiu każdego człowieka są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe skłaniające do refleksji i przemyśleń. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie, była 10 rocznica nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II. W dniu 18 maja 2012 r. świąteczną oprawę tworzył wystrój szkoły, kwiaty, znicze na korytarzu szkolnym przy popiersiu papieża, pamiątkowe albumy i kroniki szkoły oraz będące wyrazem czci warty honorowe pełnione przez uczniów w strojach regionalnych.


  więcej

(Dodano: 21.05.2012)

................................................................................................................


Karawana - Wędrujący Festiwal Sztuki zawita do Kadzidła


Dzięki owocnej współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki już w lipcu będziemy świadkami w Kadzidle niezwykłego przedsięwzięcia. Od 4 lipca gościć będziemy artystów, którzy przeprowadzą w Zagrodzie Kurpiowskiej warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne. Warsztaty, trwające do 6 lipca, będą ściśle związane z tematyką Karawany; celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do "Parady" ulicami Kadzidła. Parada ta rozpocznie Karawanę - Wędrujący Festiwal Sztuki.  więcej

(Dodano: 21.05.2012)

................................................................................................................


"W objęciach wielkiego brata.
Sowieci w Polsce 1944-1993".

Wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego


Wykład dr. Tomasza Łabuszewskiego połączony z prezentacją książki "W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993" 16 maja zakończył kolejny cykl spotkań z historykami Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkania "Porozmawiajmy o historii" przybliżają historię najnowszą, opowiadają o zdarzeniach nazywanych niedawno "białymi plamami", odkrywają fałszowane przez lata karty Polskiego Państwa Podziemnego, relacji polsko-sowieckich, dziedzictwa komunizmu.


  więcej

(Dodano: 17.05.2012)

................................................................................................................


Mieszkańcy gminy polubili samorządność.
Nowe stowarzyszenia oraz organizacje


Mieszkańcy naszej gminy tworzą kolejne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, reaktywują istniejące niegdyś związki. W Chudku niezwykle aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, którym kieruje Weronika Barbara Wiśniewska. Koło to owocnie współpracuje z dylewskim Kołem Gospodyń oraz jego przewodniczącą Czesławą Kaczyńską. Niedawno mieszkanki Dylewa oraz Chudka pielgrzymowały do Częstochowy, wzięły udział w unijnym programie "Turystyka wiejska szansą na rozwój", wkrótce wyjadą na przegląd śpiewaczy do Tłuszcza.


W Chudku, Piaseczni, Czarni powstały Ochotnicze Straże Pożarne, którym prezesują odpowiednio: Piotr Waldemar Domurad, Marcin Przybyłowski, Bolesław Czesław Olender. W planach zakup strażackich mundurów wyjściowych, wspieranie lokalnych pomysłów, współpraca z parafiami oraz gminą podczas uroczystości i różnorodnych przedsięwzięć. Piasecznia może już się cieszyć z powstałego właśnie Koła Gospodyń Wiejskich. Już dzisiaj planują Panie cykl spotkań, realizację programów samokształceniowych, współpracę z pobliskim kołami.


Gratulujemy społecznościom lokalnym zapału, pomysłów oraz troski o los małej ojczyzny.


(Dodano: 16.05.2012)

................................................................................................................


221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja


Z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja uczniowie klas 3c i 3d ZPO w Kadzidle przedstawili dla społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny. 3 maja 2012 r. dzieci wzięły udział w uroczystej akademii w kościele parafialnym pw. Św. Ducha w Kadzidle. Uczniów przygotowały Panie Iwona Sobiech i Anna Mielnicka.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 15.05.2012)

................................................................................................................


Wiekowi ochotnicy.
Straż w Kadzidle skończyła 100 lat
Sto lat temu, z inicjatywy ks. Kazimierza Suchcickiego, powstała w Kadzidle straż pożarna. Kadzidlańscy strażacy, zaproszeni goście, mieszkańcy Kadzidła świętowali to szczególne wydarzenie 12 maja w nowej remizie strażackiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. dziekana Mariana Niemyjskiego - kapelana strażaków. Przemarsz ulicami Kadzidła, orkiestra parafialna i zespół strażacki, poczty sztandarowe jednostek strażackich z: Myszyńca, Wykrotu, Lelisa, Ostrołęki dodały uroczystości wiele splendoru.


  więcej

(Dodano: 14.05.2012)

................................................................................................................


Księże Adamie, dziękujemy!


O Chrystusie, ortodoksji, Janie Pawle II, soborach, satanizmie, celibacie, diable, aborcji mówił ks. Adam Boniecki, podczas swego kadzidlańskiego spotkania, które odbyło się w Centrum Kultury Kurpiowskiej 10 maja. Gość rozmawiał, tłumaczył, cierpliwie wyjaśniał, czasami pouczał, także ewangelizował, stronił od wielkiej polityki, celnie puentował, obdarzył publiczność humorem najwyższej klasy, zachował umiar w ocenach, czasami milczał, czasami uśmiechał się łagodnie. Ksiądz Adam dał piękną lekcję ewangelii żywej, konsekwentnie opowiedział się po stronie życia, prawd wiary, świadectw Chrystusowych, ale w swej wierności Chrystusowi pięknie uniknął ideologii, zacietrzewienia, bezdusznych sądów, potępienia bliźnich.


  więcej

(Dodano: 11.05.2012)

................................................................................................................


Dzień Ziemi w ZPO w Kadzidle


25 kwietnia 2012 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ziemi. Przygotowali ją uczniowie klasy IId pod kierunkiem p. Elżbiety Jurgi-Dymerskiej oraz uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawczynią - p. Mariolą Krystian.


Uczniowie obu klas przygotowali przedstawienia teatralne: "Jaś i Małgosia" oraz "Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków". Mali aktorzy, ich stroje oraz świetnie zagrane role wywołały duże zainteresowanie publiczności. Dzieci zaprezentowały również montaż słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Wszyscy zostali nagrodzeni dużymi brawami. Pomysłowe i barwne dekoracje do uroczystości wykonały panie: Beata Nalewajk, Elżbieta Jurga-Dymerska, Mariola Krystian.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 11.05.2012)

................................................................................................................


Młoda para zaprasza na Wesele Kurpiowskie

(fot. Archiwum CKK w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 10.05.2012)

................................................................................................................


Rydzewska Majówka


4 i 5 maja br. już po raz XII odbyła się Rydzewska Majówka, czyli Przegląd Lokalnych Tradycji Kulinarnych, Jarmark Staroci i Rękodzieła oraz Przegląd Twórczości Swojskiej Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Rydzewie na terenie ośrodka Gospoda "Pod Czarnym Łabędziem". W konkursie brały udział kapele z: Litwy, Białorusi i Polski (Podlasie, Mazury, Kurpie). Nasz region reprezentowała kapela "Kurpianka" z Kadzidła.


W tegorocznej edycji Główna Nagroda powędrowała do Kapeli Kurpiowskiej "Kurpianka" z Kadzidła. Muzykanci zagrali w składzie: Paweł Łaszczych - bębenek z brzękadełkami - kierownik kapeli i zespołu "Kurpianka"; Kazimierz Gadomski z Kadzidła - akordeon; Stefan Kania z Czarni - harmonia pedałowa; Józef Kania z Ostrołęki - skrzypce.


(Dodano: 10.05.2012)

................................................................................................................


"20 lat Państwowej Straży Pożarnej
- Jak nas widzą, tak nas malują"


Została rozstrzygnięta XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i wychowanków innych placówek wychowawczych, w tym roku pod nazwą: "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - Jak nas widzą, tak nas malują". Organizatorem konkursu jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.


  zdjęcia
  protokół

(Dodano: 09.05.2012)

................................................................................................................


"Przekroczyć próg nadziei"
18 kwietnia 2012 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Konkurs, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, miał na celu przybliżenie sylwetki i nauki Jana Pawła II - patrona szkoły, uwrażliwienie młodych ludzi na piękno wygłaszanego słowa oraz kształtowanie odpowiednich postaw i promowanie talentów recytatorskich.


Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom organizatorki konkursu serdecznie dziękują za udział w konkursie.


(fot. Archiwum ZPO w Dylewie. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia
  protokół

(Dodano: 08.05.2012)

................................................................................................................


Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do Częstochowy
(relacja Krystyny Łaszczych)
Cudowna słoneczna pogoda, niesamowite wrażenia i moc duchowych przeżyć - tak będziemy wspominać "Pierwszą Pielgrzymkę Kół Gospodyń Wiejskich "do Częstochowy. Dnia 28.04.2012 r. 50-osobowa grupa z Chudka i Dylewa wyjechała autokarem do Częstochowy. Wśród licznych grup pątniczych zwiedzających Jasną Górę stroje kurpiowskie wyróżniały się nie tylko na placu klasztornym, ale również w Kaplicy Matki Bożej na modlitewnym czuwaniu u stóp Czarnej Madonny. Przewodnik poprowadził grupę do Muzeum, Sali Rycerskiej, Skarbca i Bazyliki, opowiadając m.in. historyczne szczegóły wędrówki ikony Jasnogórskiej (określanej nazwą Hodegetria - Ta, która prowadzi) z Węgier do klasztoru Ojców Paulinów w Częstochowie.


Inicjatorem wyjazdu był wójt Dariusz Łukaszewski. Dziękujemy za tak wspaniały pomysł. Dziękujemy za sfinansowanie kosztów przejazdu.


Krystyna Łaszczych(fot. Archiwa Kół Gospodyń Wiejskich w Dylewie i Chudku. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 07.05.2012)

................................................................................................................


"Moje ulubione źródło informacji w bibliotece"


22 marca 2012 roku w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce odbył się uroczysty finał konkursu plastycznego pod hasłem "Moje ulubione źródło informacji w bibliotece".


Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z Ostrołęki i okolic. Do Czytelni BP napłynęło 158 prac, z czego 29 prac stanowiły prace uczniów z ZPO w Kadzidle. Według regulaminu konkursu jury oceniające prace brało pod uwagę: samodzielność wykonania, ciekawy pomysł i estetykę. Wśród finalistów znalazły się uczennice ZPO w Kadzidle Wiktoria Popielarczyk, ktora zajęła II miejsce - opiekun mgr Danuta Prusaczyk oraz Alicja Suchecka, która otrzymała wyróżnienie - opiekun mgr Halina Cichoń.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 07.05.2012)

................................................................................................................


"Z Brzechwą weselej"


27 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Siarczej Łące po raz piąty odbył sie Gminny Konkurs Recytatorski "Z Brzechwą weselej" z udziałem 35 uczniów kl. I-III szkół podstawowych z gminy Kadzidło.

Pani Dyrektor i Nauczyciele pragną podziękować za wparcie finansowe konkursu: Panu Wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Jackowi Płoskiemu, Panu Radnemu Marianowi Kamińskiemu, Pani Elżbiecie Hryniewskiej - właścicielce Zajazdu "Borowik". Serdecznie dziękujemy również Rodzicom za nieocenioną pomoc w dniu konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknej recytacji, a opiekunom dziękujemy za wkład pracy.


(fot. Urszula Chmielewska-Krystian. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia
  protokół

(Dodano: 07.05.2012)

................................................................................................................


Asia trenuje


Nasza kurpiowska płotkarka Asia Banach przebywała na zgrupowaniu Kadry Polski w Spale. Treningi poświęciła ciężkiej pracy pod okiem trenera Jana Widery, który na co dzień jest trenerem Marka Plawgo. Przypomnijmy, że Plawgo jest aktualnym rekordzistą Polski na 400 metrów przez płotki. Trzymamy kciuki, aby praca Asi zaowocowała dobrymi startami podczas mitingów lekkoatletycznych, które rozpoczynają się w maju. Powodzenia Asiu.


(fot. Archiwum Joanny Banach. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęcia)


(Dodano: 06.05.2012)

................................................................................................................


Liga piłki nożnej


Stowarzyszenie Piłkarskie "Kurpik Kadzidło" organizuje ligę piłki nożnej w kategorii open.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Mirosławem Lesińskim, tel.: 602.796.444.


(Dodano: 04.05.2012)

................................................................................................................


Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy


Dnia 26 kwietnia 2012 r. uczennice klas szóstych Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w składzie: Małgorzata Nowak, Alicja Prusińska, Aleksandra Sadłowska, Natalia Serafin i Karolina Mróz, pod opieką p. Małgorzaty Białczak zajęły trzecie miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Ostrołęce. Dziewczęta musiały wykazać się zarówno wiedzą o organizacji Czerwony Krzyż, jak i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Serdecznie gratulujemy!!!


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęcia)


(Dodano: 04.05.2012)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2012