Strona główna


 :: Maj 2019


Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku została laureatem kwietniowej edycji konkursu "SKO Blog Miesiąca"
(tekst: Ewelina Sobiech, Jolanta Zera)


W rywalizacji uczestniczyły szkoły z całej Polski, które prowadzą blogi na platformie Szkolne Blogi. Prezentują tam swoje działania związane z uczestnictwem w Programie SKO.

Celem konkursu jest propagowanie idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach założeń SKO oraz promowanie postaw współpracy w grupie. Tematem przewodnim kwietnia była ekologia. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w życiu bloga za owocną współpracę. Podziękowania kierujemy również w stronę Komisji Konkursowej za docenienie i nagrodzenie naszych działań.

Link do szkolnego bloga: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/skochudek/(31.05.2019)Junior Media. Podsumowanie projektu z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Kadzidle
(tekst/fot.: "Tygodnik Ostrołęcki")


W piątek, 24 maja 2019, w "Tygodniku Ostrołęckim" gościli uczniowie SP w Kadzidle - redakcja Juniorów. Było to podsumowanie warsztatów dziennikarskich prowadzonych od marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.

Pierwszy numer szkolnej gazetki (przygotowany przez uczestników projektu Junior Media, realizowanego przez Polska Press Grupę) już prawie gotowy. Zostały ostatnie szlify i korekta:-)

W redakcji "Tygodnika Ostrołęckiego" 24 maja młodzi redaktorzy z Kadzidła edytowali materiał i dyskutowali nad ostatecznym kształtem gazetki. Niecierpliwie czekamy na pierwszy numer!Więcej
(29.05.2019)Gminny Piknik Profilaktyczny w Kadzidle
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Archiwum CKK w Kadzidle)


W niedzielę 26 maja w Kadzidle odbył się drugi już Gminny Piknik Profilaktyczny.

Nie zabrakło wielu atrakcji, pokazów, warsztatów, szkolnych prezentacji, grillowanych kiełbasek, domowego ciasta, profilaktycznych konkursów. Przede wszystkim dopisała pogoda i dzieci. Wójt Dariusz Łukaszewski, pomysłodawca pikniku, podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, którzy współtworzyli to ważne i pożyteczne przedsięwzięcie, w szczególności zaś dyrektorom Halinie Prusaczyk, Grzegorzowi Parzychowi, Wiesławie Sobiech, rodzicom, nauczycielom, dzieciom, Arturowi Prusińskiemu i karatekom, kadzidlańskim policjantom, strażakom, JBB, Mlekovicie, Piekarni Serafin, pracownikom Szkoły Podstawowej w Kadzidle, Centrum Kultury Kurpiowskiej, kadzidlańskiej biblioteki, radnemu wojewódzkiemu Mirosławowi Augustyniakowi, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.Zdjęcia
(28.05.2019)Majówka w Klimkach
(tekst: UG Kadzidło) (fot.: Archiwum CKK w Kadzidle)


Piękne spotkanie przygotowali mieszkańcy wsi Klimki.

Było wesoło, miło, rodzinnie, śmiesznie, ale także wzruszająco. Pani sołtys Anna Orzech została wyróżniona marszałkowskim medalem Pro Masovia, reprezentanci rady sołeckiej Jan Zapert, Stanisław Popielarczyk, Tadeusz Parzych oraz Elżbieta Tomczak, przewodnicząca miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich, otrzymali wójtowskie dyplomy uznania. Sołtys Anna Orzech oraz społeczność wsi, nagrodzili wójta Dariusza Łukaszewskiego oraz radnego Jana Kulasika, zaszczytnym tytułem Honorowy Obywatel wsi Klimki. Nagrodzeni otrzymali symboliczne klucze. Wszyscy podkreślali mądrą pracę wykonywaną przez mieszkańców wsi, wzajemną życzliwość, solidarność i dbałość o klimkowską okolicę.Więcej
(28.05.2019)Informacja na temat treningu systemu ostrzegania ludności cywilnej
(tekst: UG Kadzidło)


Wójt Gminy Kadzidło informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. w godz. 8.00-18.00 na terenie Województwa Mazowieckiego przeprowadzony zostanie: TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIACH UDERZENIAMI Z POWIETRZA.

Podczas ćwiczenia będą uruchamiane syreny alarmowe systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu ostrołęckiego bezpośrednio z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zachowanie spokoju.Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski(27.05.2019)Lekcja o oszczędzaniu z Dyrektor banku PKO BP
(tekst/fot.: opiekunowie SKO Jazgarka H. Faderewska i M. Zera)


Dnia 9 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Jazgarce, gmina Kadzidło, odbyły się zajęcia edukacyjne z Aliną Sadłowską - Dyrektor PKO Bank Polski Oddziału 1 w Kadzidle na temat: "Jak działa bankomat, a jak wpłatomat?" oraz "Żyjmy zdrowo i wesoło".

Uczestnicy zajęć poszerzyli swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznej bankowości, jak też poznali korzyści płynące z efektywnego oszczędzania w SKO.Więcej
(25.05.2019)Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące przemocy w rodzinie
(tekst: Mariola Bednarczyk)


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące przemocy w rodzinie.

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Gminy.Więcej
(24.05.2019)Wycieczka na Kaszuby - międzyszkolna wymiana kulturowa
(tekst: Halina Cichoń) (fot.: Halina Cichoń, Beata Nalewajk)


W dniach 9-10 maja 2019 roku uczniowie Koła Edukacji Regionalnej "Dialekt Kurpiowski" z ZPO w Kadzidle wraz z opiekunką Haliną Cichoń i Beatą Nalewajk uczestniczyli w wycieczce do Lęborka na Kaszubach.

Celem wycieczki była wymiana doświadczeń w zakresie przybliżania bogactwa i różnorodności kulturowej regionu kurpiowskiego i kaszubskiego (język, zwyczaje, tradycje, rzemiosło, folklor). Dialekt kaszubski jest najbardziej odróżniającym się od pozostałych gwar i języka ogólnopolskiego, cały czas praktykowany, używany nie tylko w mowie potocznej, ale też w szkołach. Szkołą, która podjęła się gościć kadzidlańskich uczniów, była Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku.Więcej
(23.05.2019)Spotkanie z Ulą Kowalczuk
(tekst/fot.: Krystyna Sutuła)


17 maja w bibliotece w Kadzidle gościliśmy Panią Ulę Kowalczuk, autorkę książki "Koń jaki jest, każdy widzi - czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów".

Pani Ula jest miłośniczką koni i jeździectwa, jest zafascynowana historią koni w Polsce, tradycjami i językiem polskim. Na spotkaniu dała dowód ogromnej miłości do koni, uwielbienia dla ich wspaniałych cech. Mówiła o życiowej nauce płynącej z doświadczenia w pracy z własnym koniem Tiszmenem, który jest spełnieniem jej marzeń, mówiła o pięknie i szlachetności tych stworzeń. W książce zebrała ponad 600 przysłów, określeń, powiedzeń i wyrażeń, które powstawały przez setki lat, które nazwała konizmami. Książka ta, to bezcenny materiał dla wszystkich interesujących się końmi, językiem polskim, historią, obyczajowością. Doskonała lektura zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dodatkowym atutem tej publikacji jest oryginalna szata graficzna i piękne ilustracje o tematyce końskiej będące reprodukcjami polskiej malarki Magdy Braciszewskiej-Klimek, tworzącej oryginalną techniką własną wykorzystującą piasek i glinę.

Zapraszamy do lektury. Książkę można wypożyczyć w bibliotece w Kadzidle. Dziękujemy Pani Uli Kowalczuk za spotkanie. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony wieczór w bibliotece.Zdjęcia
(22.05.2019)Wielki Piknik Profilaktyczny
(tekst/fot.: UG Kadzidło)


Szanowni Państwo, Urząd Gminy Kadzidło, Szkoła Podstawowa w Kadzidle, Centrum Kultury Kurpiowskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, serdecznie zapraszają mieszkańców gminy oraz wszystkich chętnych, w szczególności dzieci z rodzicami, na Wielki Piknik Profilaktyczny, połączony ze świętowaniem Dnia Matki.

Piknik odbędzie się w niedzielę, 26 maja, w Kadzidle, przy Szkole Podstawowej (ulica Kościuszki 13). Rozpoczęcie pikniku nastąpi o 13.15, zakończenie zaś o 19.00.Więcej
(20.05.2019)Najwyższa Izba Kontroli w Urzędzie Gminy
(tekst: UG Kadzidło)


Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szczegółową kontrolę w Urzędzie Gminy w Kadzidle.

Kontrola obejmowała prawidłowość i terminowość egzekwowania przez wójta od przedsiębiorców opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prawidłowość wydatkowania przez wójta środków uzyskanych z tytułu udzielonych zezwoleń. Kontrolerzy podkreślili, że zadania podjęte przez wójta, dobór metod i form, jednoznacznie służyły zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzieleniu rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej (programy profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, warsztaty, spektakle, rajdy, wycieczki, kolonie, zawody sportowe), wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych.

Najwyższa Izba Kontroli, w związku z niestwierdzeniem jakichkolwiek nieprawidłowości, nie sformułowała żadnych wniosków i uwag.

Dariusz Łukaszewski, wójt Gminy Kadzidło, przyjmując wystąpienie pokontrolne, podziękował współpracownikom, w szczególności referentowi Marcie Ciak, za rzetelną i wzorową pracę.(20.05.2019)Wystawa prac Wiesławy Bogdańskiej
(tekst/fot.: Krystyna Sutuła)


W miesiącu maju w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle można oglądać wystawę prac twórczyni ludowej z Kadzidła Wiesławy Bogdańskiej.

Zapraszamy.Zdjęcia
(19.05.2019)ZUMBA, czyli "Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi"
(tekst: Jan Kaczyński) (fot. Biartek.pl)


Na wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu zapraszają: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dylewianka" w Dylewie oraz Wójt Gminy Kadzidło.

Dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki każdy chętny będzie mógł uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ZUMBY. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 21 maja 2019 r. we wtorek o godz. 18.00 na obiekcie sportowym "Orlik 2012" w Dylewie. Zajęcia poprowadzi instruktorka ZUMBY - Paula Skiba z Ostrołęki. Zajęcia zakończą się oficjalnym podsumowaniem 8 września 2019 roku. Organizator zapewnia w trakcie zajęć napoje chłodzące.

Więcej informacji pod numerem tel. 697-664-697 lub adresem e-mail: jan_kacz@op.pl. Organizatorzy: LUKS "Dylewianka" w Dylewie oraz Wójt Gminy Kadzidło.(17.05.2019)I Międzynarodowa Konferencja: Kurpie Genealogia Historia i Tradycje
(tekst: UG Kadzidło) (fot. Wiesława Sobiech, Krystyna Sutuła)


W Kadzidle, 11 maja, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Kurpie Genealogia Historia i Tradycje.

Uczestnicy sobotniego spotkania mogli wysłuchać jedenastu wykładów, okraszonych spotkaniem autorskim. Prelegentami byli: Aleksandra Kacprzak, Leszek Czyż, Danuta Bzura, Janusz Marzewski, Michał Jan Marciniak, Dorena Wasik, Dariusz Stemski, Waldemar Chorążewicz, Anna Smółka, Agnieszka Rybak, ks. Ryszard Kłosiński, Dariusz Łukaszewski.Więcej
(13.05.2019)Zajęcia w chudkowskiej bibliotece
(tekst: Elżbieta Sadłowska) (fot. Elżbieta Sadłowska, Agnieszka Żebrowska)


26 kwietnia, chudkowską bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chudku.

Pierwsza grupa to dzieci z przedszkola, podopieczni Pani Elżbiety Niedźwieckiej-Równej. Zajęcia poprowadził Pan Kazimierz Nurczyk, który pokazał jak wykonuje rzeźbę w mydle, następnie przeczytał bajeczkę pt. "Tappi i awantura z olbrzymem".

Druga grupa to uczniowie I kl., którzy mieli lekcję biblioteczną o opakowaniach ekologicznych oraz zagrożeniu dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka. Lekcję poprowadził pracownik biblioteki. Opiekun grupy, Pani Agnieszka Żebrowska.Zdjęcia
(10.05.2019)Uczniowie z Kadzidła w Ogólnopolskim Finale Potyczek Ekonomicznych
(tekst: Michał Bogdański)


Z radością informujemy, że uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum w Kadzidle: Joanna Gramadzka, Szymon Bednarczyk, Karol Sęk, zakwalifikowali się do Ogólnopolskiego Finału Potyczek Ekonomicznych.

Od początku roku szkolnego realizują oni wraz z grupą uczniów program "Ekonomii na co dzień" w ramach zajęć Koła Młodego Przedsiębiorcy. W drugim etapie konkursu zaplanowali działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, opracowali kampanię społeczną pod hasłem "Nie dla cyberprzestępców!", przygotowali spot telewizyjny i prezentację multimedialną o zagrożeniach w sieci.

Finał konkursu odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019 r. w Warszawie. Wtedy to 16 zespołów przystąpi do konkursu z wiedzy ekonomicznej w zakresie bankowości elektronicznej, gospodarowania finansami, oszczędzania, inwestowania, obliczania odsetek. Opiekunem grupy jest Ewa Rydel. Trzymajcie za nas kciuki!


(09.05.2019)Grupa Dialektowa z ZPO w Kadzidle jedzie na Kaszuby
(tekst/fot. Halina Cichoń)


Uczniowie Koła Edukacji Regionalnej - Dialekt Kurpiowski zaprosili do współpracy międzyszkolnej uczniów z Kaszub.

Przychylnością władz, Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego i Dyrektor Szkoły Pani Haliny Prusaczyk, udało się zorganizować wyjazd. 9 maja 2019 roku kadzidlańskie dzieci wraz z opiekunką Koła Panią Haliną Cichoń oraz Panią Beatą Nalewajk wyruszają na dwa dni do Lęborka w celu wymiany doświadczeń w zakresie przybliżania bogactwa i różnorodności kulturowej regionu kurpiowskiego i kaszubskiego (język, zwyczaje, tradycje, rzemiosło, folklor).

16-17 maja 2019 roku będziemy gościli u nas grupę uczniów z Kaszub, którzy gościnnie wystąpią dla uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców na deskach CKK w Kadzidle 17 maja 2019 roku o godz. 10.00. Serdecznie już teraz zapraszamy na to wydarzenie.

Wyrażamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje wieloletnią współpracą. Poniżej kilka zdjęć z przygotowań.Zdjęcia
(09.05.2019)
© Urząd Gminy Kadzidło 2019