Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Sierpień 2011Nauczycielskie awanse - 30.08.2011 r.
Panie Elżbieta Bogdańska, Sylwia Włodarczyk, Marta Filochowska, nauczycielki kadzidlańskich szkół Zespołu Placówek Oświatowych oraz Publicznego Gimnazjum awansowały. Dzięki znakomicie zdanym egzaminom uzyskały status nauczyciela mianowanego. Komisja egzaminacyjna, której przewodniczył wójt Dariusz Łukaszewski nie kryła pochwał. Nauczycielskie prezentacje nie tylko zachwyciły, ale przede wszystkim ukazały piękno pracy nauczycielskiej, opartej na szacunku oraz odpowiedzialności. Komisję tworzyły Panie Barbara Dawidczyk - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ewa Bednarczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, Halina Prusaczyk - dyrektor gimnazjum, Anna Mielnicka - ekspert, Teresa Wielechowska - ekspert.


Awansowanym Paniom nauczycielkom z całego serca gratulujemy.


  zdjęcia

(Dodano: 30.08.2011)

................................................................................................................


Gminny konkurs "Kurpie - moja mała Ojczyzna" rozstrzygnięty


Konkurs "Kurpie - moja mała Ojczyzna" rozgrywany jest od dwóch lat. Jest konkursem dwuetapowym. Najpierw rozgrywane są kwalifikacje szkolne. Uczniowie zakwalifikowani do finału muszą przedstawić pisemne prace, dokumentujące dzieje Kurpiowszczyzny, w szczególności Gminy Kadzidło. Finał rozgrywany jest w Centrum Kultury Kurpiowskiej. Zwycięzcy otrzymują w nagrodę rowery oraz książki, zaś szkoły, które w klasyfikacji drużynowej zebrały największą ilość punktów mogą się cieszyć z nagród pieniężnych w wysokości 1000 zł.


  więcej

(Dodano: 29.08.2011)

................................................................................................................


Świetlica w Klimkach coraz ładniejsza


Stary, szkolny budynek w Klimkach, ładnieje. Przed rokiem zostało wyremontowane jedno pomieszczenie, naprawione zostały schody, wymieniona instalacja elektryczna. W tym roku kolejne pomieszczenie przeszło gruntowny remont. Cieszą także nowe okna. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy. Pracami kieruje sołtys Anna Orzech. Jak zapowiada wójt Dariusz Łukaszewski, świetlica w roku przyszłym zostanie wyposażona w kuchnię, lodówkę, mikrofalówkę oraz stoły. W latach następnych budynek zostanie ocieplony, zaś otoczenie zagospodarowane.


  zdjęcia

(Dodano: 28.08.2011)

................................................................................................................


Kazimierz Brakoniecki w Kadzidle


Kazimierz Brakoniecki, znany poeta, eseista, tłumacz spotkał się w kadzidlańskiej bibliotece z miłośnikami literatury. Gość opowiadał o swych podróżach, fascynacjach Bretanią, Warmią i Mazurami, kulturą tych regionów, poetyckim powołaniu, planach wydawniczych. Dla artysty śpiewała Apolonia Nowak. Spotkanie prowadziła Wiesława Sobiech. Kazimierza Brakonieckiego zaprosił do Kadzidła wójt Dariusz Łukaszewski. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


  zdjęcia

(Dodano: 25.08.2011)

................................................................................................................


Pozdrowienia z Klimk - 22.08.2011 r.

  zdjęcia

(Dodano: 24.08.2011)

................................................................................................................


Piknik wiejski w Chudku - 21.08.2011 r.

  zdjęcia

(Dodano: 24.08.2011)

................................................................................................................


Piknik wiejski w Jazgarce - 20.08.2011 r.

  zdjęcia

(Dodano: 23.08.2011)

................................................................................................................


Kolektory słoneczne


Urząd Gminy w Kadzidle informuje, że otrzymaliśmy informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o braku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Lelis i Kadzidło". W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany.
Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin naboru trwa od 1 lipca do 30 listopada 2011 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.wfosigw.pl


(Dodano: 22.08.2011)

................................................................................................................


Piknik w Czarni


Do północy bawili się mieszkańcy Czarni oraz okolicznych wsi podczas niedzielnego pikniku. Każdy znalazł coś dla siebie. Gry i zabawy dla dzieci przygotowali pracownicy Centrum Kultury Kurpiowskiej. Nie zabrakło oklasków i nagród. Starsi mogli sprawdzić swe umiejętności na strzelnicy. Zabawę świetnie poprowadził Adam Duszak. Nie zabrakło gości. Paweł Łaszczych, radny Czesław Olender, sołtys Stanisław Olbryś witali nie tylko wójta Dariusza Łukaszewskiego, przewodniczącego Jacka Płoskiego, ale również Mariusza Popielarza, dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Mariusz Popielarz podziękował Kurpiom za aktywność i gospodarską troskę o los Kurpiowszczyzny. Dziękujemy za dobrą zabawę. Kolejny piknik w Czarni za rok. Zapraszamy.


  zdjęcia

(Dodano: 15.08.2011)

................................................................................................................


Nauczycielskie awanse


Znakomicie poradziły sobie podczas egzaminów kwalifikacyjnych Panie Bogumiła Michalak oraz Jolanta Zera, nauczycielki szkół w Dylewie i Chudku. Komisja usłyszała znakomite prezentacje, wyczerpujące odpowiedzi na pytania, wiele niezwykle celnych spostrzeżeń oraz refleksji poświęconych edukacji, relacjom pomiędzy nauczycielami a uczniami, szansom jakie daje wykształcenie. Komisja, której przewodniczył wójt Dariusz Łukaszewski, nie miała żadnych wątpliwości. Obydwie Panie nauczycielki otrzymały najwyższe noty i mogą się cieszyć z otrzymania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel mianowany jest drugim stopniem w hierarchii zawodowej. Komisja pracowała w następującym składzie: Dariusz Łukaszewski - wójt Gminy jako przewodniczący, Iwona Murawska - starszy wizytator, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Alina Pragacz - ekspert, Teresa Wielechowska - dyrektor Zespołu Szkół w Wachu, Elżbieta Cekała - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie, Józef Kojtek - dyrektor Zespołu Szkół w Chudku. Postępowania egzaminacyjne protokołował Grzegorz Raczkowski.


Gratulujemy awansów. Życzymy awansowanym Paniom kolejnych sukcesów i pięknej, nauczycielskiej, wieloletniej pracy.


  zdjęcia

(Dodano: 15.08.2011)

................................................................................................................


Odpoczywają na Wyspie Wolin


Po raz kolejny Gmina Kadzidło oraz Stowarzyszenie Promni organizują kolonie letnie dla dzieci, których rodzice są rolnikami. W tym roku do Międzywodzia wyjechało 45 uczniów, w wieku od 10 do 16 lat. Ośrodek Kolonijny "Portus" przez dwa tygodnie stał się domem dla kurpiowskich wczasowiczów. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawują nauczycielki z gminnych szkół, Panie Marianna Orzoł, Edyta Kaczyńska, Ewa Balcerczyk. Gmina Kadzidło przyjęła na siebie obowiązek stworzenia grupy kolonijnej, skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz dofinansowania samej podróży. Dziękujemy Panu Jarosławowi Kalinowskiemu, posłowi do Parlamentu Europejskiego za okazaną życzliwość. Życzymy miłego pobytu oraz szczęśliwego powrotu.


(Dodano: 05.08.2011)

................................................................................................................


Gmina Kadzidło z certyfikatem


Polski Klub Infrastruktury Sportowej przyznał Gminie Kadzidło certyfikat potwierdzający, że nasz samorząd i cała lokalna wspólnota rozwijają nowoczesną infrastrukturę sportową i rekreacyjną, wspierają sport dzieci i młodzieży, wyrównują szanse i upowszechniają kulturę fizyczną. Program "budujemy Sportową Polskę" objęty jest honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy za wyróżnienie.


  więcej

(Dodano: 02.08.2011)

................................................................................................................


W Dylewie radośnie i sportowo


Znakomicie udał się dylewski piknik sportowy organizowany przez Urząd Gminy oraz LUKS "Dylewianka". Prezes Jan Kaczyński wyróżnił pamiątkowymi statuetkami: Stanisława Pajkę, Waldemara Pędzicha, Joannę Banach, Wiesława Ogniewskiego, Stanisława Borucha, Wiesława Prusaczyka, którym dziękowano nie tylko za osiągnięcia sportowe, naukowe bądź społecznikowskie, ale także za owocną promocję Kurpiowszczyzny i pracę na rzecz małej Ojczyzny. Mariusz Popielarz, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, otrzymał pamiątkową piłkę oraz wiele podziękowań za okazaną Kurpiom życzliwość. Wójt Dariusz Łukaszewski podkreślił niezwykłą wagę sportu w wychowywaniu oraz kształtowaniu odważnych, otwartych, życzliwych postaw. A później były już tylko zabawy, mecze, rywalizacja sportowa rodzin oraz... nagrody przygotowane przez organizatorów. To niezwykle pożyteczne spotkanie wsparł finansowo samorząd powiatowy. Dziękujemy.


  zdjęcia

(Dodano: 01.08.2011)

................................................................................................................


Niech żyją wakacje!
Gmina Kadzidło zorganizowała kolonie!
W dniach od 10.07.2011 do 16.07.2011 40 dzieci z Gminy Kadzidło przebywało na koloniach w Krzyżach na Mazurach. W czasie trwania kolonii dzieci uczestniczyły w konkursach, zajęciach profilaktycznych, grach, zabawach oraz wycieczce do Świętej Lipki, Rucianego-Nidy, wędrówkach pieszymi ścieżkami przyrodniczymi. Na zakończenie kolonii odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Kolonie zorganizowała Beata Nalewajk, nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Gmina Kadzidło sfinansowała to przedsięwzięcie kwotą 20 000 zł. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


(fot. Archiwum ZPO w Kadzidle. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  więcej

(Dodano: 01.08.2011)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2011