Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Sierpień 2013Już mianowani!!!
Kończą się wakacje, a nauczyciele spędzają czas na egzaminach, które pozwalają awansować w hierarchii zawodowej. Tym razem przed komisją stanęli: Monika Nosek, Beata Nalewajk, Marcin Lisiewski, Marta Pabich, Magdalena Mitelsztedt, Michał Giers, Anna Gontarz. Nauczyciele spełnili wszelkie wymogi formalne, znakomicie zaprezentowali dorobek zawodowy oraz świetnie odpowiadali na pytania stawiane przez członków komisji. Wszyscy uzyskali akceptację i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Wójt Dariusz Łukaszewski, który przewodniczył komisji, podkreślił wysoki poziom nauczycielskich prezentacji, świetne przygotowanie merytoryczne do egzaminu oraz znakomite osiągnięcia pedagogiczne.


Komisję współtworzyli dyrektorzy: Ewa Grażyna Bednarczyk, Józef Kojtek, Teresa Wielechowska, Halina Prusaczyk, eksperci: Krystyna Malon, Anna Mielnicka, Iwona Gałązka oraz Aleksander Zawalich - przedstawiciel Związku Zawodowego Nauczycieli "Solidarność".


Gratulujemy nauczycielom awansów oraz życzymy dalszej, owocnej, przynoszącej radość pracy.


  zdjęcia

(Dodano: 30.08.2013)

................................................................................................................


ZIP na terenie Urzędu Gminy w Kadzidle


W dniu 3 września 2013 roku w ramach akcji "3 kroki do ZIP na Mazowszu" wszystkich zainteresowanych korzystaniem z portalu pacjenta ZIP zapraszamy po odbiór haseł dostępu na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze, które działać będzie na terenie siedziby Urzędu Gminy w Kadzidle przy ul. Targowej 4 w godzinach 9:30-14:00.


Dzięki ZIP użytkownik portalu może dowiedzieć się m.in. czy jest ubezpieczony (eWUŚ), jakie świadczenia zostały mu dotychczas udzielone, gdzie i ile kosztowały, na jakim etapie realizacji jest skierowanie do sanatorium, gdzie złożył deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu oraz w jakich godzinach pracuje dany szpital czy przychodnia i jak tam dojechać.


więcej

(Dodano: 30.08.2013)

................................................................................................................


"Chudkozionki" na festynie w Przytułach Starych


Koło Gospodyń Wiejskich "Chudkozionki" z Chudka, wzięło udział w festynie dożynkowym, który odbył się 15 sierpnia 2013 w Przytułach Starych w gminie Rzekuń.


"Chudkozionki" dziękują pani Beacie Mierzejewskiej - radnej Gminy Rzekuń oraz pani Annie Baczewskiej - sołtysowi wsi Przytuły Stare za zaproszenie i miłe przyjęcie.


(fot. Archiwum KGW "Chudkozionki". Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


zdjęcia

(Dodano: 30.08.2013)

................................................................................................................


Wakacyjne zajęcia w dylewskiej bibliotece


Początek sierpnia w bibliotece w Dylewie tętnił życiem. Dzieci bawiły się, chętnie słuchały czytanej książki o losach dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Z uwagą wsłuchiwały się we wspomnienia pani Sadowskiej z Kadzidła, która 7 lat temu straciła wzrok i opowiadała jak radzi sobie w życiu codziennym. Spotkania, gry, zabawa, pieczenie ciasteczek, zwierzątka z masy solnej oraz konkurs plastyczny z nagrodami to zajęcia, które zostaną dzieciakom na długo w pamięci.

W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci w wieku
5-13 lat. Ośmiu uczestników zajęć wzięło udział w konkursie plastycznym pt. "Ty decydujesz o swoim losie", w którym I miejsce przyznano Patrycji Kur, II Karolinie Gut i Julii Tomczak, zaś III Szymonowi Zdunkowi. Wyróżniono prace Ali Gut, Zuzi Kur, Oli Sadłowskiej i Bartosza Zdunka. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, które wręczyli: Wójt Dariusz Łukaszewski, Czesława Kaczyńska oraz mamy i babcie, które przybyły na zakończenie warsztatów. Wójt dodatkowo obdarował wszystkich słodką niespodzianką.


Nagrody zakupiono z Gminnego Funduszu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


zdjęcia

(Dodano: 29.08.2013)

................................................................................................................


Odpoczywali w górach


Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a Fundacją "Promni" uczniowie gminnych szkół mogli wyjechać na dwutygodniowe kolonie do Białego Dunajca. Podczas pobytu w górach koloniści brali udział w zajęciach sportowych, integracyjnych, plastycznych, artystycznych, zwiedzali Biały Dunajec, Gorczański Park Narodowy, Gorce, rezerwat przyrody "Bór na Czerwonem", Nowy Targ, Tatry. Gmina wsparła tę inicjatywę dofinansowując podróż oraz organizując opiekę kolonijną. W górach odpoczywała blisko 40-osobowa grupa młodych mieszkańców Gminy Kadzidło.


Dziękujemy Fundacji "Promni" oraz Rodzicom za sfinansowanie pobytu dzieci w Bałym Dunajcu. Dzieciom mówimy: do zobaczenia w roku przyszłym, podczas kolejnego kolonijnego turnusu.


(Dodano: 25.08.2013)

................................................................................................................


Kontrola unijnych inwestycji


Zakończyła się kontrola jednej z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji na terenie Gminy Kadzidło. Kontrolerzy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wzięli pod lupę projekt: "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle". Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka".


Wartość projektu wyniosła 12 419 203 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82% czyli 10 185 767 złotych. Wkład własny wyniósł 2 233 436 zł. W ramach projektu wykonano przebudowę istniejącego systemu na system tłoczno-grawitacyjny poprzez wykonanie 15 przepompowni i włączenie ich do systemu. Ponadto wykonano nową sieć kanalizacyjną o długości 11 kilometrów wraz z przyłączami oraz 5 przepompowniami ścieków. Została także wykonana sieć wodociągowa o długości 2,8 km oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle. W ramach projektu zostały także zakupione: rozdrabniarko-mieszarka, ładowarka, separator oraz ciągnik z przyczepą samowyładowczą. W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost przepustowości oczyszczalni z 340 m sześciennych na dobę do 710 m sześciennych na dobę oraz powstała jedyna w rejonie kompostownia odpadów.


Wszystkie prace wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" z Wyszkowa - firma ta wygrała przetarg.


Przeprowadzona kontrola potwierdziła prawidłowość procedur przetargowych oraz wzorowe wykonanie całego zadania. To już kolejna inwestycja unijna w naszej Gminie zakończona korzystną oceną pokontrolną.


(Dodano: 23.08.2013)

................................................................................................................


Minister Bogdan Zdrojewski docenił Kurpianki
Maria Chrostek, Krystyna Świder, Stanisława Suchecka zostały uhonorowane przez Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Kurpiowskie twórczynie otrzymały odznakę honorową "Zasłużony dla kultury polskiej", przyznawaną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznaki honorowe, przyznane na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego zostaną wręczone podczas najbliższej Niedzieli Kadzidlańskiej.


Gratulujemy naszym twórczyniom. Życzymy wielu jeszcze lat owocnej pracy. Dziękujemy Panu Ministrowi za okazaną życzliwość!


(Dodano: 20.08.2013)

................................................................................................................


Chudek się bawił - 11 sierpnia 2013 r.
Zapraszamy do oglądania zdjęć!


  zdjęcia

(Dodano: 19.08.2013)

................................................................................................................


Panno święta co w Ostrej świecisz Bramie


Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej został gruntownie odnowiony. Tej trudnej sztuki dokonał artysta malarz Marcin Sutuła wspomagany przez kadzidlańską malarkę Krystynę Sutułę. Całość skrupulatnie oczyszczono, uzupełniono ubytki i zabezpieczono werniksem. Renowacji poddana została rama. To pierwsze prace konserwatorskie od sześćdziesięciu sześciu lat. Autorką obrazu jest wileńska artystka Łucja Bałzukiewiczówna, uczennica Olgi Boznańskiej. Obraz powstał w roku 1947, w Lublinie (wedle sygnatury: we dworze, w Sławinku). Już wkrótce górna część Kaplicy Dylewskiej, wraz z obrazem, zostanie oświetlona.


Dziękujemy Krystynie i Marcinowi Sutułom za owocny trud.


zdjęcia

(Dodano: 16.08.2013)

................................................................................................................


Jazgarka się bawiła - 3 sierpnia 2013 r.
Zapraszamy do oglądania zdjęć!


(fot. Grzegorz Parzych. Dziękujemy bardzo za możliwość skorzystania ze zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 13.08.2013)

................................................................................................................


Stanisław Pajka uhonorowany przez ministra


Dr Stanisław Pajka, regionalista, autor wielu różnorodnych publikacji tyczących Kurpiowszczyzny, badacz, społecznik, współorganizator Związku Kurpiów, Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło otrzymał okolicznościową nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Nagroda została przyznana na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego. Wielce Szanowny Panie Stanisławie prosimy o przyjęcie szczerych gratulacji. Życzymy zdrowia, wielu lat owocnej pracy, nieustającej miłości do Kurpiowszczyzny, rodzinnego Dylewa i Gminy Kadzidło.


(Dodano: 12.08.2013)

................................................................................................................


Już dyplomowane


Trwają wakacje,
a nauczyciele przystępują do kolejnych egzaminów zdobywając coraz wyższe stopnie awansu zawodowego. Nauczycielkami dyplomowanymi zostały właśnie Małgorzata Białczak z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle, Edyta Prusińska z Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie i Marta Tomczak z Zespołu Szkół w Chudku. Panie zdały znakomicie swoje egzaminy. Gratulujemy serdecznie. Prosimy o przyjęcie wielu życzeń dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej.


(Dodano: 11.08.2013)

................................................................................................................


"Kurpianka" w Poroninie


W dniach 20-22 lipca w Poroninie odbyło się "XXXIX Poroniańskie Lato", były występy zespołów, Targi Twórczości Ludowej i Artystycznej, wystawy okolicznościowe oraz wiele innych atrakcji dla wszystkich.
więcej

(Dodano: 03.08.2013)

................................................................................................................


Jan Kaczyński opowiada
o festynie w Dylewie


Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dylewianka" w Dylewie, Wójt Gminy Kadzidło oraz CKK w Kadzidle byli organizatorami Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego, który odbył się 28 lipca 2013 r. na obiekcie sportowym "Orlik 2012" w Dylewie, w którym wzięło udział około 1000 osób z Dylewa i całego powiatu ostrołęckiego. Festyn rozpoczęto o godz. 13:00. Przy pięknej słonecznej pogodzie rozegrano między innymi...


więcej

(Dodano: 01.08.2013)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013