Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Styczeń 2008Kadzidlanki uhonorowane
przez Ministra


Dwie wybitne artystki kurpiowskie Apolonia Nowak i Wiesława Bogdańska zostały docenione i wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego. Pan Minister uhonorował Panie prestiżową odznaką "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ".


Serdecznie gratulujemy.


(Dodano: 31.01.2008)

................................................................................................................


Choinka w ZPO
w Kadzidle


24 stycznia był dniem świetnej zabawy choinkowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.


  więcej

(Dodano: 31.01.2008)

................................................................................................................


Kolęda w Urzędzie Gminy


30 stycznia do Urzędu Gminy zawitał, z wizytą duszpasterską, Ksiądz Dziekan Marian Niemyjski, który złożył Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu, Opieki Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gospodarki Komunalnej, wiele ciepłych życzeń. Ofiarowany datek Ksiądz Dziekan przekazał biednym dzieciom. Dziękujemy.


  więcej

(Dodano: 31.01.2008)

................................................................................................................


Bal karnawałowy
w Środowiskowym Domu Samopomocy


W dniu 23.01.2008 r. grupa cheerleaders "Wojowniczki" z Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, pod opieką Pani Małgorzaty Białczak zaprezentowały układy taneczne na balu karnawałowym w Środowiskowym Domu Samopomocy.


  więcej

(Dodano: 30.01.2008)

................................................................................................................


Przetarg na okresową dostawę
żwiru rozstrzygnięty


29 stycznia został rozstrzygnięty przetarg na okresową dostawę ok. 1500 m3 żwiru drogowego.


  pobierz

(Dodano: 30.01.2008)

................................................................................................................


Z Kartek Szelestem 2007


Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle zajęła II miejsce w konkursie Z Kartek Szelestem 2007 w kategorii Najaktywniejsza Biblioteka Mazowsza.


(Dodano: 29.01.2008)

................................................................................................................


Jubileusz Stowarzyszenia Hodowców i Producentów Mleka


Dziesięć lat temu powstało Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Mleka, które dzisiaj śmiało można uznać za jedno z najaktywniejszych stowarzyszeń rolniczych w kraju.


  więcej

(Dodano: 27.01.2008)

................................................................................................................


Przeniesienie punktu
obsługi bezrobotnych


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na prośbę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Pana Jacka Małkowskiego, punkt obsługi bezrobotnych z dniem 1 lutego 2008 roku zostaje przeniesiony do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle przy ulicy Kościuszki 6.


(Dodano: 24.01.2008)

................................................................................................................


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy


22 stycznia w sali narad Urzędu Gminy w Kadzidle odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, podczas którego członkowie komisji obradowali nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.


(Dodano: 22.01.2008)

................................................................................................................


Przetarg na dostawę żwiru


18 stycznia został ogłoszony przetarg nieograniczony na okresową dostawę ok. 1500 m3 żwiru drogowego.


Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami: Wiesław Nasiadka, pokój nr 7, tel. (0-29) 761-80-16,
e-mail: ugdrogi@bip.kadzidlo.samorzady.pl.


Klikając poniżej można pobrać "Ogłoszenie o przetargu" oraz "Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia".


  Ogłoszenie
  SIWZ

(Dodano: 18.01.2008)

................................................................................................................


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy


18 stycznia w sali narad Urzędu Gminy w Kadzidle odbyło się posiedzenie Komisji, Budżetu i Rozwoju Gminy, podczas którego radni duskutowali zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008.


(Dodano: 18.01.2008)

................................................................................................................


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


17 stycznia w sali narad Urzędu Gminy w Kadzidle odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, podczas którego zostały zaopiniowane projekty uchwał w sprawach: a) uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008; b) nabycia nieruchomości; c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło; d) zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012.


(Dodano: 17.01.2008)

................................................................................................................


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia


16 stycznia w sali narad Urzędu Gminy w Kadzidle odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, podczas którego zostały zaopiniowane projekty uchwał w sprawach: a) uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008; b) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle; c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.


(Dodano: 16.01.2008)

................................................................................................................


Karty dzieci z kółka plastycznego


Z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci z kółka plastycznego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle wykonały karty wzorując się na pięknych kartach Pani Anny Deptuły, których wystawa jest prezentowana w styczniu w bibliotece.


  więcej

(Dodano: 15.01.2008)

................................................................................................................


16 Finał WOŚP


W Gminie Kadzidło 13 stycznia 2008 w ramach 16 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 4210,06 złotych.


  więcej

(Dodano: 14.01.2008)

(Uzupełniono: 15.01.2008)

................................................................................................................


FANATYK


13 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji wystąpił zespół FANATYK z Kadzidła.


  więcej

(Dodano: 13.01.2008)

................................................................................................................


Turniej Piłki Ręcznej


13 stycznia w hali sportowej w Kadzidle odbył się Rejonowy Turniej Piłki Ręcznej.


Wygrała drużyna z Kadzidła.


  więcej

(Dodano: 13.01.2008)

................................................................................................................


Stroje dla sponsorów


Zawodnicy "Kurpika" Kadzidło podziękowali hojnym sponsorom (Adamowi i Mirosławowi Ciężarom oraz Henrykowi Skowrońskiemu) strojami piłkarskimi z nadrukowanymi nazwiskami.


(Dodano: 11.01.2008)

................................................................................................................


Karty Anny Deptuły


Do końca stycznia będzie można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Woźniaka w Kadzidle wystawę przepięknych kart ręcznie wykonanych przez Panią Annę Deptułę z Kadzidła.  więcej

(Dodano: 07.01.2008)

................................................................................................................


Wiersz


Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny "Poezji dzisiaj" nadesłał wiersz, do którego lektury Państwa zapraszamy.  więcej

(Dodano: 07.01.2008)

................................................................................................................


Dotacja MKiDN dla Bibliotek na terenie gminy


Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle Pani Wiesławy Sobiech o dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Bibliotek Gminy Kadzidło.


  więcej

(Dodano: 07.01.2008)

................................................................................................................


III liga siatkówki
w Kadzidle


5 stycznia w Hali Sportowej w Kadzidle odbył się mecz III ligi siatkówki pomiędzy Energoglobal Nike Ostrołęka a Volley Wołomin.


W drużynie z Ostrołęki (która wygrała 3:0) wystąpiła Joanna Nasiadka z Kadzidła.


  więcej

(Dodano: 05.01.2008)

(Uzupełniono: 06.01.2008)

................................................................................................................


Opłatek z twórcami ludowymi


3 stycznia w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbyło się spotkanie opłatkowe z twórcami ludowymi.


  więcej

(Dodano: 05.01.2008)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2008