Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Styczeń 2010"Choinka Noworoczna" w Glebie


29 stycznia w Szkole Podstawowej w Glebie odbyła się "Choinka Noworoczna". Najpierw wszyscy bawili się przy muzyce. Następnie przedstawiono widzom, tj. rodzicom i młodszym dzieciom "Jasełka", śpiewano piosenki o Mikołaju i choince. Po przedstawieniu przybył Mikołaj z workami pełnymi prezentów, które wręczył wszystkim dzieciom. Uśmiechnięci, zadowoleni uczniowie miło zakończyli I semestr b.r. szkolnego.


Pani Dyrektor Maria Parzych serdecznie dziękuje Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom za pomoc w organizacji imprez.


(fot. Maria Parzych. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 31.01.2010)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka w Glebie


W Szkole Podstawowej w Glebie 22 stycznia uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Obecni byli "dziadkowie" uczniów kl. 0-III oraz dzieciaków z punktu przedszkolnego. Honorowym gościem był Wójt Gminy Dariusz Łukaszewski. Wszyscy uczniowie pod opieką swoich wychowawców przedstawili program artystyczny i wręczyli swoim babciom i dziadkom samodzielnie wykonane upominki. Następnie klasa III przedstawiła inscenizację L. Czyża pt. "Zioskowe zebranie", które dotyczyło zakładania wodociągu w pewnej wsi. Był to ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ Wójt rozmawiał z zebranymi m.in. o przyznanej dotacji dla Gminy Kadzidło właśnie na budowę wodociągu. Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się na słodkim poczęstunku. Było miło i sympatycznie.


(fot. Maria Parzych. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 31.01.2010)

................................................................................................................


Drogi leśne zostaną odnowione!!!


Świetne wiadomości napłynęły z Nadleśnictwa Myszyniec. Nadleśnictwo otrzymało ponad 14 000 000 złotych unijnej pomocy na gruntowną renowację dróg leśnych, wykorzystywanych także przez miejscową ludność. W latach 2010-11 Gmina Kadzidło wzbogaci się o blisko 50 kilometrów świetnych dróg leśnych położonych w leśnictwach Dylewo, Kadzidło, Karaska, Siarcza Łąka, Podgórze. Technologia budowy dróg leśnych polega na korytowaniu ciągów komunikacyjnych, budowie piaskowej warstwy odsączającej, nałożeniu 20-centymetrowej warstwy żwirowej, na którą zostanie ułożona warstwa kolejna, klińcowa (łamany kamień różnej frakcji) o grubości 20 centymetrów. Wartość prac remontowych na terenie Gminy Kadzidło wyniesie blisko 9 000 000 złotych. Dziękujemy Nadleśnictwu Myszyniec za troskę o stan dróg leśnych oraz wzorową współpracę z Gminą Kadzidło.(Dodano: 29.01.2010)

................................................................................................................


Odnowimy kolejny cmentarz!!!


Wojewoda Jacek Kozłowski przekazał Gminie Kadzidło 5000 złotych na odnowienie kolejnego cmentarza wojennego. Nasz wniosek zyskał pełną akceptację. Dzięki pozyskanym pieniądzom odnowimy wiosną cmentarz wojenny w Jazgarce. Do akcji renowacji tego Cmentarza dołączyło także Nadleśnictwo Myszyniec, które wsparło nasze przedsięwzięcie 5000 złotych. Wcześniej, dzięki pozyskanym środkom finansowym, odnowiliśmy cmentarze wojenne w Piaseczni oraz Wachu. Dziękujemy za okazaną nam pomoc.(Dodano: 29.01.2010)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka w Czarni


Babcia i dziadek - to osoby bardzo potrzebne w życiu każdego młodego człowieka. Wspierają swoje wnuki w dążeniu do zamierzonych celów, aby być dla nich drogowskazem. Okazją, aby im za wszystko podziękować, był obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i Dziadka. Jak co roku, te szczególne święto uczczono również w Szkole Podstawowej w Czarni. Tego dnia, w szkole, zagościło wielu seniorów, dla których wnukowie przygotowali występ artystyczny, po którym odbył się poczęstunek. Całej uroczystości towarzyszyła miła atmosfera. Obchodzone święto było nie tylko okazją do zobaczenia talentów swoich pociech, ale również do spotkania, rozmów, oderwania się od codzienności.


(fot. Archiwum Szkoły Podstawowej w Czarni. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 27.01.2010)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka w Siarczej Łące


21 stycznia w Szkole Podstawowej w Siarczej Łące odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszyscy uczniowie pod opieką p. Urszuli Chmielewskiej-Krystian przedstawili bogaty program artystyczny i złożyli swym najdroższym Babciom i Dziadkom z głębi serc płynące życzenia wraz z własnoręcznie wykonanymi upominkami. Był to dzień pełen wrażeń i wzruszeń.


(fot. Beata Drężek. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 25.01.2010)

................................................................................................................


Kolejne pieniądze unijne dla Gminy Kadzidło!!!


Wniosek Gminy Kadzidło, składany poprzez Stowarzyszenie "Kurpsie Razem", w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich, uzyskał pozytywną opinię. Poniżej przedstawiamy zakres prac oraz kosztorys prac objętych tym wnioskiem. Wszystkie prace zostaną wykonane w pierwszym półroczu roku 2011.


  więcej

(Dodano: 25.01.2010)

................................................................................................................


Dzień Babci i Dziadka w Chudku


21 stycznia w ZS w Chudku uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Uczniowie kl. I - III szkoły podstawowej przygotowali część artystyczną po kurpiowsku. Babcie i dziadkowie obejrzeli scenkę w mistrzowskim wykonaniu uczniów kl. II i III pod tytułem: "Zioskowe zebranie" oraz "Jek Zosia i Janek krowy paśli". Przy słodkim poczęstunku babcie i dziadkowie świetnie się bawili, gdyż to co oglądali było im nie tylko bliskie, kochane, ale także zabawne. Na koniec wszyscy uczniowie dołączyli się do życzeń odśpiewując kochanym seniorom "Sto lat" oraz wręczyli własnoręcznie wykonane upominki.


(fot. Sylwia Kowalczyk. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 25.01.2010)

................................................................................................................


Budżet gminy do realizacji!!!


17 grudnia 2009 r. większością dziewięciu głosów przeciwko sześciu, Rada Gminy przyjęła do realizacji budżet na rok 2010, który obejmuje m.in. budowę kanalizacji w Kadzidle, wodociągu w Brzozówce, Chudku, Glebie, Kierzku, Piaseczni, świetlic wiejskich w Chudku, Kuczyńskich, Golance, dróg asfaltowych w Czarni, Glebie, Kadzidle, Dylewie, Wachu, zakończenie budowy remizy strażackiej w Kadzidle, budowę ogrodzenia wokół dylewskiej szkoły, wymianę instalacji CO w kadzidlańskim gimnazjum. Część radnych zaskarżyła procedurę przyjęcia budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 20 stycznia Izba Obrachunkowa, obradująca w pełnym, dwudziestosześcioosobowym składzie, jednomyślnie uznała skargę za bezzasadną i bezpodstawną. Decyzja ta oznacza, że wspomniane inwestycje pozostają niezagrożone i mogą być realizowane zgodnie z harmonogramem.


(Dodano: 23.01.2010)

................................................................................................................


Gminna śmieciarka!!!


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wzbogacił się o kolejny samochód. Za własne pieniądze został zakupiony, pierwszy w dziejach gminy, specjalistyczny samochód do odbioru i przewozu odpadów komunalnych. Popularna śmieciarka, marki Scania, kosztowała blisko 105 000 złotych.  więcej

(Dodano: 18.01.2010)

................................................................................................................


Gminni olimpijczycy!!!


Aż czworo uczniów z naszej gminy zakwalifikowało się do trzeciego, ostatniego etapu konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy". W etapie wojewódzkim udział wezmą gimnazjaliści z Kadzidła: Krzysztof Gwiazda, Beata Gwara, Konrad Rydel oraz uczennica szkoły w Dylewie Roksana Kord.


  więcej

(Dodano: 18.01.2010)

................................................................................................................


Biblioteka w Chudku zaprasza


Z inicjatywy Kazimierza Nurczyka i Elżbiety Sadłowskiej powstało koło skupiające mieszkańców wsi Chudek, którego celem jest pielęgnowanie tradycji ludowych, promocja wsi oraz integracja społeczna. Tworzące się koło wsparli wójt Dariusz Łukaszewski oraz przewodniczący rady gminy Jacek Płoski dobrym słowem oraz obietnicą pomocy przy realizacji ambitnych pomysłów. Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 18.00-20.00. Serdecznie zapraszamy.


(fot. Kazimierz Nurczyk. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 18.01.2010)

................................................................................................................


Umowa na remont generalny świetlic wiejskich
w Chudku, Kuczyńskich oraz Golance podpisana!!!


Umowa na rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich w Chudku, Kuczyńskich i Golance, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez wicemarszałków Stefana Kotlewskiego oraz Ludwika Rakowskiego a Gminą Kadzidło reprezentowaną przez wójta Dariusza Łukaszewskiego, została podpisana. Całkowity koszt realizacji projektu: 2 369 240,00 zł. Wartość dofinansowania: 1 799 911,62 zł.  więcej

(Dodano: 15.01.2010)

................................................................................................................


Patronaty Ministra i Marszałka!!!


Panowie Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego objęli Patronatem tegoroczne Wesele Kurpiowskie oraz Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, które odbędą się już w czerwcu. Dziękujemy!!!(Dodano: 15.01.2010)

................................................................................................................


Koncert Chóru ZNP w Ostrołęce


12 stycznia w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się koncert Chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrołęce.


(fot. Grzegorz Parzych. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  zdjęcia

(Dodano: 14.01.2010)

................................................................................................................


Brawo Jubilaci!


7 stycznia w Urzędzie Gminy w Kadzidle wyróżnienia "Za długoletnie pożycie małżeńskie" odebrali Państwo Aleksandra i Eugeniusz Szyszkowie oraz Państwo Eugenia i Stefan Chorążewiczowie. Dla dostojnych Jubilatów zaśpiewała Apolonia Nowak, zaś piękne bibułowe róże przygotowała Barbara Mamajek.


  zdjęcia

(Dodano: 14.01.2010)

................................................................................................................


"Biblioteczka Kurpiowska", tom 5


Pięknie rozrasta się "Biblioteczka Kurpiowska", seria wydawnicza poświęcona Kurpiowszczyźnie, zapoczątkowana w roku 2007 przez kadzidlański Urząd Gminy. Po sadze rodzinnej, tomikach poezji, przyszedł czas na pocztówki. Dziewięć przedstawień Kadzidła oraz okolic utrwalili: Michał Bogdański, Sylwester Marchewka, Zbigniew Chojęta, Adam Wołosz, Marcin Żerański, który jest także autorem rysunków oraz zdjęć. Pocztówki w uroczej obwolucie wydała, na zlecenie Urzędu Gminy w Kadzidle, "Pracownia na Pastwiskach" (www.napastwiskach.pl). Tworzą one piąty tomik "Biblioteczki Kurpiowskiej". Całość opatrzył wstępem Dariusz Łukaszewski. Zapraszamy do Galerii Kurpiowskiej w Kadzidle, gdzie pocztówki można nabyć.


  zdjęcia

(Dodano: 12.01.2010)

................................................................................................................


Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
o Puchar Wójta Gminy Kadzidło - 09.01.2010


9 stycznia 2010 r. w hali sportowej CKK w Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Kadzidło rywalizowały drużyny siatkarzy z Gimnazjum w Baranowie, Dylewie i Kadzidle. Patronat honorowy nad Turniejem objął Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej Ks. Andrzej Mikucki.


(fot. Grzegorz Parzych. Dziękujemy bardzo za udostępnienie zdjęć)


  więcej

(Dodano: 11.01.2010)

................................................................................................................


XVIII Finał WOŚP - 10.01.2010


Inauguracja Kurpiowskiej Ligi Siatkówki, dyskoteka, recital Adama Wołosza, efektowne światełko do nieba, wolontariusze z Kadzidła, Piaseczni, Dylewa, Siarczej Łąki i Jazgarki, tak, w największym skrócie wyglądał niedzielny finał WOŚP. Wolontariusze, zebrali ostatecznie 4473,92 zł.


(Dziękujemy bardzo Grzegorzowi Parzychowi za udostępnienie zdjęć z turnieju siatkówki i recitalu Adama Wołosza)  więcej

(Dodano: 11.01.2010)

................................................................................................................


Ogłoszone akty prawne


Informujemy, że dnia 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników rządowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.


Link do stron będzie znajdował się na stałe na stronie głównej pod linkiem do Biuletynu Informacji Publicznej.


  więcej

(Dodano: 04.01.2010)

................................................................................................................
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji PublicznejCopyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2010