Zagroda w Kadzidle, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

Turniej Piłki Nożnej
 .: Opis26 lipca na boisku przy hali sportowej w Kadzidle odbył się Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn o puchar Wójta Gminy Kadzidło.


W turnieju wzięły udział 3 drużyny: z Kadzidła, Dylewa oraz Olszyn. Pierwsze miejsce zajął zespół z Kadzidła, zaś drugie z Dylewa.


Wyniki:


  • Kadzidło - Dylewo 2:0
  • Kadzidło - Olszyny 5:2
  • Dylewo - Olszyny 5:1


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej


Projekt szkoleniowo-doradczy


Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2007