.: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA
Publikacje


 

 
"Poziewaj zietrecku" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 1). Książka zawiera wiersze pisane gwarą kurpiowską napisane przez Mariannę Staśkiewicz.


  więcej"Dzieje Kurpiów i Kurpiowszyzny" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 2).


  więcej"Inna" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 3).


  więcej"Kurpie. Puszcza Zielona" to przewodnik turystyczny współfinansowany przez Wójta Gminy Kadzidło.


  więcej"Gmina Kadzidło. W samym sercu Kurpiowszczyzny" to przewodnik turystyczny wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 4).


  więcej"Gmina Kadzidło. Pocztówki prezentujące rękodzieło ludowe" to zbiór pocztówek wydanych przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 6).


  więcej"Wszystko takie magiczne" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 7).


  więcej"Wieczernik" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 8).


  więcej"Gmina Kadzidło. W samym sercu Kurpiowszczyzny" (wyd. 2) to przewodnik turystyczny wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 9).


  więcej"Spotkania" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 10).


  więcej"A moje serce się nie poddaje" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 11).


  więcej"Surowizna" to płyta wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 12).


  więcej"Gmina Kadzidło. W samym sercu Kurpiowszczyzny, mapa krajoznawcza" to mapa wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 13).
"Wróżda" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 14)


  więcej"Weno wej" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 15) oraz przez Forum Młodej Literatury (t. 6)


  więcej"We mgle" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 16)


  więcej"Wesele Kurpiowskie na pocztówkach" to seria pocztówek wydanych przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 17)


  więcej"Adam Wołosz, Agent 07-400 07-420" to płyta muzyczna wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 18)


  więcej"Józef Sobiecki, Dźwiękowe ścieżki pamięci. Wspomnienia radiowca. Część I. Kurpie" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle i Związek Kurpiów w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 19)


  więcej"Dariusz Łukaszewski, Odejścia" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 20)


  więcej"Pięć utworów na instrumenty klawiszowe" to książka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 21)


  więcej"Pocztówki z twórcami" to seria pocztówek wydanych przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 22)

"Uczniowskie pocztówki" to seria pocztówek wydanych przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 23)


  więcej"W zielonej dolinie" to tomik poezji wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 24)


  więcej"Znad Laudy i Niewiaży" to tomik poezji wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 25)

"Gmina Kadzidło - mapa ilustrowana" to mapa wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 26)

"Gmina Kadzidło - w samym sercu Kurpiowszczyzny" to przewodnik turystyczny wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 27)

"Trwać w nadziei i marzeniach" to tomik poezji Agaty Bączek wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 28)

"Gdzie słońce zachodzi o 3.40" to tomik poezji Tadeusza Podbielskiego wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 29)

"Gmina Kadzidło (dawna Gmina Dylewo) w okresie międzywojennym i wojny polsko-bolszewickiej" to książka autorstwa Leszka Zugaja wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 30)

"Dwaj Anieli do mnie przyśli" to tomik wierszy autorstwa Marianny Staśkiewicz, wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 31)

"Miasto - Wilno" to książka autorstwa Bożeny Mozyro, Alicji Dzisiewicz i Dariusza Łukaszewskiego, wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 32)

"Pracownia. Tryptyk kurpiowski" to książka autorstwa Michaliny Deptuły, Roberta Kozery i Dariusza Łukaszewskiego poświęcona Wojciechowi Woźniakowi, wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 33)

"Biesiada kurpiowska" to książka kucharska autorstwa Laury Bziukiewicz wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 34)

"Ostrołęka i powiat ostrołęcki" to mapa wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle poza serią Biblioteczka Kurpiowska

"A Dam Wam" to płyta muzyczna Adama Wołosza wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 35)

"Zostaliśmy w domu" to książka autorstwa Karoliny Kaczyńskiej-Piwko wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 36)

"Wiersze oswojone" to tomik wierszy autorstwa Doroty Wołosz wydany przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 37)

"Nie do przyrównania" to książka autorstwa Marcina Tomczaka wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 38)

"Kadzidło i okolice w źródłach historycznych" to książka autorstwa Łukasza Guta i Wojciecha Łukaszewskiego wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska
(t. 39)

"Walczyliśmy o wolność" to książka autorstwa Edwarda Sucheckiego wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 40)

Pocztówki z wycinankami wykonanymi przez laureatów gminnego konkursu wycinankarskiego, który odbył się w roku 2022, wydane przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 41)

"Pracownia. Kurpiowskie Mikroświaty" to książka autorstwa Dariusza Łukaszewskiego i Kazimierza Nurczyka, ze zdjęciami Roberta Kozery, Grzegorza Nalewajka i Dariusza Łukaszewskiego, wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 42)

"Kierzek w dolinie Omulwi" to książka autorstwa Zofii Bogdańskiej wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 43).


  więcej"Do światła" to książka autorstwa Ireny Duchowskiej przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 44)


"Prywatne Muzeum Laury i Zdzisława Bziukiewiczów w Wachu, jako kurpiowskie, swoiste "Tribal museum"" to książka autorstwa Katarzyny Braun oraz Krzysztofa Braun wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 45)


  więcej
"Wrześniowa Niedziela" to książka autorstwa Karoliny Niedźwiedzkiej przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 46)


  więcej
"Cmentarze z czasów I wojny światowej w Puszczy Kurpiowskiej. Kierzek i Zawady" to książka autorstwa Małgorzaty Karczewskiej, Macieja Karczewskiego oraza Jaceka Czaplickiego wydana przez Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 47)


  więcej
"Historia administracji w Gminie Kadzidło" to książka autorstwa Leszka Zugaja wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 48)


  więcej
"Issa" to książka autorstwa Ireny Duchowskiej wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 49)


"Podanie czyli wakacje w Sosnowiance" to książka autorstwa Elżbiety Ficowskiej wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 50)


  więcej
"Listy Kurpiów do "Gazety Świątecznej"" to książka którą opracował Łukasz Gut wydana przez Urząd Gminy w Kadzidle w cyklu Biblioteczka Kurpiowska (t. 51)


  więcej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2007-2022